Olycksfalls- & sjukförsäkring

Ange din ålder och se vilken försäkring som passar dig bäst

Personnummer behövs för att kunna ge dig rätt försäkring och rätt pris.
Så behandlar vi personuppgifter
  • Försäkringarna gäller utan självrisk
  • Anpassad försäkring utifrån ålder
  • Var skyddad dygnet runt
Informationen gäller för Länsförsäkringar Gävleborg

Trygghet om du drabbas av olycksfall eller allvarlig sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet. Det kan våra försäkringar hjälpa dig med. Vi har tre olika försäkringar som du kan välja mellan utifrån din ålder.

Våra två olycksfallsförsäkringar ger dig skydd vid olycka, och vår kombinerade olycksfalls- och sjukförsäkring ger dig ersättning vid både olycka och sjukdom. Men alla tre försäkringar är utan självrisk och gäller dygnet runt.

Vad täcker försäkringarna?

Innehåll
Olycksfall
Olycksfalls- & sjukförsäkring
Olycksfall 60 PLUS 60 PLUS

Vid ett olycksfall som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Du kan få ersättning för resekostnader i samband med olyckstillfället.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning med 500 kronor.

Om du blir inskriven på sjukhus över natten, lämnas ersättning per dygn. Ersättning lämnas i längst 365 dagar. För Olycksfallsförsäkring 60 Plus får du ersättning för 30 dagar som längst.

Du kan få ersättning för kostnader för läkarbesök och medicin i högst fem år från olyckstillfället.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett prisbasbelopp till dödsboet.

Försäkringen lämnar ersättning för behandling som utförs av tandläkare om tandskadan uppstått på grund av olycksfallsskada.

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. En läkare fastställer invaliditetsgraden som avgör storleken på din ersättning.

Om din skada har krävt läkarbehandling har du rätt till ersättning för ärr där ersättningen beräknas enligt en särskild tabell.

Vid sveda och värk vid olycksfallsskada och om den akuta sjukdomstiden för skadan överstiger 30 dagar kan du få ersättning enligt en fastställd tabell.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av arbetsförmågan till minst 50 % har du möjlighet till ersättning. Ersättningsbeloppets storlek beror på det antal prisbasbelopp du valde när du ansökte om försäkring, din ålder och aktuellt prisbasbelopp det år utbetalningen sker.

Om sjukdom medför en bestående nedsättning av arbetsförmågan till minst 50 % har du möjlighet till ersättning. Ersättningsbeloppets storlek beror på det antal prisbasbelopp du valde när du ansökte om försäkring, din ålder och aktuellt prisbasbelopp det år utbetalningen sker.

Vid dödsfall på grund av sjukdom utbetalas ett prisbasbelopp till dödsboet.

Du kan få ersättning vid vissa sjukdomstillstånd. En läkare fastställer invaliditetsgraden som avgör storleken på din ersättning.

Blir du inlagd akut på sjukhus får du akutvårdsersättning med 500 kronor. Planerad sjukhusvistelse ersätts inte.

Om du blir intagen på sjukhus över natten, lämnas ersättning med 400 kronor per dag. Ersättning lämnas i längst 365 dagar.

Drabbas du av malign tumörsjukdom, benign hjärntumör, ulcerös kolit, morbus crohn, SLE, ALS, addisons sjukdom, sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion eller av Parkinsons sjukdom lämnar försäkringen ersättning med 1 prisbasbelopp.


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Är försäkringen köpt via webbplatsen betalas ingen ersättning eller provision för försäljningen till försäkringsföretagets anställda.