Om vi inte är överens - Företag

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Så här går det till:

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, som hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag. 

Läs mer på Fastighetsförmedlingens webbplats

Övriga ärenden

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi självklart beredda att ompröva det. Kontakta den handläggare som har hanterat ditt ärende igen. Ofta kan missförstånd rätas ut genom ett uppföljande samtal.

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du i andra hand be att handläggaren lämnar ärendet till sin chef för en förnyad prövning.

Är du efter dina kontakter med handläggaren och handläggarens chef fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta vår klagomålsansvarig Jan Hellström. Du når honom på 026-14 75 00 eller klagomalsansvarig@lfgavleborg.se.

Du kan också skriva till klagomålsansvarig på följande postadress:

Länsförsäkringar Gävleborg
Klagomålsansvarig
Box 206
801 03 Gävle

När du kontaktar oss via mejl eller post är det bra om du beskriver ditt ärende så utförligt noggrant som möjligt och vad du är missnöjd med.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

  • Rättsskyddsärenden
    Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
     
  • Domstol
    Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. 

Kostnadsfritt

Självklart är alla delar i en överklagandeprocess kostnadsfri för dig som kund.