Om vi inte är överens

Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om vi inte är överens följer du nedanstående gång.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

2. Låt handläggarens chef titta på ärendet

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du i andra hand be att handläggaren lämnar ärendet till sin chef för en förnyad prövning.

3. Kontakta vår klagomålsansvariga/kundombudsman

Är du efter dina kontakter med handläggaren och handläggarens chef fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta vår klagomålsansvarig Jan Hellström. Du når honom på 026-14 75 00 eller klagomalsansvarig@lfgavleborg.se. Du kan också skriva till klagomålsansvarig på följande adress. Om du kontaktar oss via mejl eller post får du gärna beskriva ditt ärende så utförligt som möjligt och beskriva vad du är missnöjd med.

Länsförsäkringar Gävleborg
Klagomålsansvarig
Box 206
801 03 Gävle

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

4. Om du fortfarande inte är nöjd

  • Rättsskyddsärenden
    Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
     
  • Domstol
    Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, som hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag. Läs mer på Fastighetsförmedlingens webbplats