Om vi inte är överens – skadeärenden för företag!

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut.

Gör så här:

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

Om du även efter denna omprövning fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta vår klagomålsansvarig. Det gör du helst i första hand via mejl klagomalsansvarig@LFgavleborg.se eller via telefonnummer 026-147500 och i andra hand ett vanligt brev. Var så utförlig du kan och beskriv noggrant vad du är missnöjd med.

Om du väljer att skriva ett brev till klagomålsansvarig gör du det på nedanstående postadress:

Länsförsäkringar Gävleborg
Klagomålsansvarig
Box 206
801 03 Gävle

 

  • Rättsskyddsärenden
    Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
     
  • Domstol
    Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Kostnadsfritt

Självklart är alla delar i en överklagandeprocess kostnadsfri för dig som kund.