Försäkring företag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Försäkringar för dig och ditt företag

Branschförsäkringar

Företagsförsäkringar

Om du är konsult i tjänsteföretag, läkare med praktik, butiksinnhavare eller äger fastigheter, för att nämna några, och är i behov av en företagsförsäkring. Vi har företagsförsäkringar för nästan alla branscher.

Bilförsäkring

Bilförsäkring

Vår bilförsäkring är Sveriges mest populära och går att anpassa efter ditt företags behov. Börja med att välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

Personförsäkringar

Personförsäkringar

Trygghet om du eller dina medarbetare drabbas av sjukdom eller olycksfall. Vi har en bred mix av personförsäkringar och ekonomiskt skydd för avbrott i verksamheten.

Fordonsförsäkringar

Andra fordonsförsäkringar

Lätt släp, tungt släp eller fordon som används i lantbruket. Här har vi samlat företagsägda fordon av olika slag.

Transportförsäkring

För dig som köper, säljer eller äger varor kan du skydda dig mot ekonomisk förlust när dina varor är på väg. Du som står för transporten kan behöva försäkra dig för att slippa bli skadeståndsskyldig om varorna skadas, förloras eller försenas.


Är du redan kund?

Logga in för att se dina försäkringar

När du loggar in på Mina sidor får du en överblick över dina aktuella försäkringar. Du kan också enkelt hantera din ekonomi med full tillgång till alla dina banktjänster.

 

Anmäl skada

Har du råkat ut för skada eller drabbats av inbrott kan du anmäla det direkt. 

Mer om skadeanmälan