Inbrottslarm

Om ditt företag har krav på inbrottslarm behöver larmet uppfylla vissa krav. Om dessa inte följts kan din ersättning vid skada minskas eller utebli helt.

Bland annat ska larmanläggningen följa Svenska Stöldskyddsföreningens regler för trådbunden inbrottslarmanläggning, larmet ska registreras hos en certifierad larmcentral och anläggarfirman ska vara certifierad i aktuell larmklass. Du kan läsa mer om de specifika kraven på inbrottslarm här:
Krav Inbrottslarm

Syftet med ett inbrottslarm är att

  • avskräcka från inbrottsförsök genom att larmet ökar risken för inkräktaren att bli upptäckt
  • påkalla uppmärksamhet och tillkalla vaktbolag
  • avbryta inbrottsförsök eftersom larmet avsevärt minskar den tid en inkräktare vågar stanna kvar på brottsplatsen.