Rörelsekredit

En rörelsekredit kan vara bra för dig som företagare när du vill utjämna likviditeten och kan fungera som en buffert vid oförutsedda händelser.

Rörelsekrediten kopplas till ditt rörelsekonto.

Prislista

Allmänna villkor

Om du vill ansöka om en rörelsekredit, kontakta oss gärna.