Trygghetspriset - 175 000 kr för ett tryggare Dalarna

Har du en idé som skulle öka tryggheten i dalfokets vardag? Med Trygghetspriset vill Dalarnas Försäkringsbolag hjälpa till att förverkliga din idé och tillsammans skapa ett tryggt Dalarna fullt av möjligheter. Priset delas ut till projekt, initiativ och satsningar som tydligt bidrar till en ökad trygghet där människor bor och verkar inom länet. Prissumman som delas ut är totalt 175 000 kronor.

Trygghetspriset - 175 000 kr för ett tryggare Dalarna

Dalarna ska vara ett levande och tryggt län, alla ska känna sig trygga och säkra. Därför instiftade vi 2021 Trygghetspriset. Ett pris som delas ut, med förhoppningen att fler trygghetsidéer ska förverkligas med samma fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet som Dalarnas Försäkringsbolag har. Med Trygghetspriset 2022 vill Dalarnas Försäkringsbolag hjälpa masar och kullor att förverkliga sina trygghetsidéer.

Trygghetspriset är ett sätt att uppnå följande mål:

  • Hälsa och välbefinnande
  • Bekämpa klimatförändringar
  • Minskad ojämlikhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen.

Jury

En jury bestående av representanter från bolaget kommer att besluta om upp till fem initiativ som ska tilldelas priset.

Kriterier

Prispengarna ska fördelas så att vinnarna representerar både bredd och de områden som Dalarnas Försäkringsbolag har som hållbara mål.