Årskullen som får en rejäl skattesmocka i år

Den som är född i slutet av 50-talet får räkna med att betala en högre skatt i år på grund av att pensionsåldern skjutits fram. Det betyder flera tusenlappar i månaden under 2023 för de drygt 100 000 personer som nu drabbas.

Trifa

Nästa år drabbas 58:orna och om tre år drabbas den som är född 1959. -Det vore bra om regeringen ser till att de som är födda 1959 inte behöver vara oroliga för att samma sak upprepas 2026, då det är planerat för nästa justering av åldersgränser och grundavdrag, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension i år går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på pensionens storlek. För en pension som ligger på 17 000 kronor per månad innebär det en skattehöjning med 1 600 kronor i månaden. En pension på 36 000 kronor per månad får en skattehöjning med 3 000 kronor i månaden.

Går i pension vid 65 år

Pension per månad Skattehöjning per månad, för de som är födda 1959–1957 och tar ut pension
17 000 kr 1 643 kr
24 000 kr 2 127 kr
36 000 kr 2 890 kr
49 000 kr 2 890 kr
65 000 kr 2 773 kr

Källa; Länsförsäkringar. Kommun och landstingsskatt: 30 % + kyrkoavgift

Även de som fortsätter att arbeta efter 65 år drabbas av höjda skatter vid löner över 33 000 kronor per månad. Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på inkomsten, i snitt handlar det om 500 kronor mer i skatt per månad.

-Ur ett individperspektiv ger beslutet ett negativt avtryck för de som är födda i slutet av 50 talet och hamnar i kläm och får en högre skatt oavsett om de väljer att gå i pension eller om de väljer att fortsätta arbeta. En dubbelsmäll jämfört med tidigare årskullar. Och ett redan krångligt system har blivit ännu krångligare, säger Trifa Chireh.

-Det hade varit en fördel om beslutet om både höja åldersgränser i skattesystemet och den nya riktåldern på 67 år som ska tillämpas under 2026, hade sjösatts samtidigt, säger Trifa Chireh och pekar på två saker som regeringen borde ta fasta på:

  • Ge personer födda 1957 en retroaktivt skattesänkningen på pension (som matchar det förhöjda grundavdraget för alla födda 1956 och tidigare fått)
  • Garantera att årskullen född 1958 inte drabbas nästa år och de som är födda1959 inte behöver vara oroliga för att samma sak sker 2026, då är det planerat för nästa justering av åldersgränser för pension och grundavdrag för pensionärer.

Fakta
När förra regeringen justerade grundavdraget för pensionärer för att säkerställa att pensionärer inte skulle betala högre skatt än vad en löntagare yngre än 65 betalar för sin lön valde man en konstruktion baserad på just ett höjt grundavdrag för den som är över 65 år. Nu har denna konstruktion fått till följd att de som är födda 1957 och tar ut pension 2023 kommer behöva betala markant högre skatt än de som är födda tidigare.

För ytterligare information kontakta:
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073–094 28 52
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08–588 41 850

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden