Dalarnas Försäkringsbolags fullmäktige

Fullmäktige företräder Dalarnas Försäkringsbolags ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse och företräda ägarna på bolagsstämman.

Nu är det dags för våra försäkringstagare i Borlänge och Falun kommuner att nominera kandidater till fullmäktige. Fullmäktige företräder Dalarnas Försäkringsbolags ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att företräda ägarna på bolagsstämman.

Nominering och val till fullmäktige

Fullmäktigeval sker kommunvis vart tredje år och det är ägarna i kommunen som utser sina representanter. 2023 är det dags för val i Borlänge och Falun.

Mandattid är tre år. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla sakförsäkringskunder är välkomna att rösta. Valmöten annonseras i lokalpress och på vår hemsida. Valet sker under första kvartalet.

En plats i fullmäktige är utvecklande och berikande. Du deltar i utbildningstillfällen och får många kontakter. Du får ersättning när du deltar vid bolagsstämma och i utbildningar, men i grunden handlar det om ett ideellt uppdrag. Det förutsätter med andra ord att du verkligen gillar och tror på idén om ett bolag utan andra vinstintressen än de som gynnar kunderna.

Du kan under nomineringsperioden antingen nominera dig själv eller någon/några andra. Nominerar du andra så kontaktar du personerna i fråga först för att stämma av att de vill bli nominerade. Ett krav för att vara valbar är att man har minst en sakförsäkring i Dalarnas Försäkringsbolag. Valberedningen sköter sedan hanteringen av nomineringarna och föreslår kandidater till fullmäktige.

Nomineringsperiod: 17 oktober – 31 oktober
Val till fullmäktige: 23/3 2023.

Nyvald fullmäktige tillträder efter stämman i april 2023

Valberedningen

Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag till val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. Valberedningen skall i kallelsen till bolagsstämman presentera valet av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen består av:

  • Monica Rönnlund (ordf), vald t.o.m bolagsstämman 2026
  • Mats Reyier, vald t.o.m bolagsstämman 2024
  • Malin Höglund, vald t.o.m bolagsstämman 2024
  • Ruben Forslund, vald t.o.m bolagsstämman 2024
  • Johan Pellas, vald t.o.m bolagsstämman 2025