Fullmäktige

Fullmäktige företräder Dalarnas Försäkringsbolags ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse och företräda ägarna på bolagsstämman.

Nominering och val till fullmäktige

Fullmäktigeval sker kommunvis vart tredje år och det är ägarna i kommunen som utser sina representanter. 2022 är det dags för val i Gagnef, Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen.

Mandattid är tre år. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla sakförsäkringskunder har rätt att vara med och rösta. Valmöten annonseras i lokalpress och på vår hemsida. Valen sker under första kvartalet.

En plats i fullmäktige är utvecklande och berikande. Du deltar i utbildningstillfällen och får många nya kontakter. Du får ersättning när du deltar vid bolagsstämma och utbildning, men i grunden är arbetet ideellt. Det förutsätter med andra ord att du verkligen gillar och tror på idén om ett bolag utan andra vinstintressen än de som gynnar kunderna.

Du kan under nomineringsperioden antingen nominera dig själv eller någon/några andra. Nominerar du andra så kontaktar du personerna i fråga först för att stämma av att de vill bli nominerade. Ett krav för att vara valbar är att man har minst en sakförsäkring i Dalarnas Försäkringsbolag. Valberedningen sköter sedan hanteringen av nomineringarna och föreslår kandidater till fullmäktige.

Nomineringsperiod: 14 oktober 2021 - 31 oktober 2021
Val till fullmäktige: Första kvartalet 2022

Nyvald fullmäktige tillträder efter stämman i mars 2022.

Valberedningen

Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag till val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. Valberedningen skall i kallelsen till bolagsstämman presentera valet av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen består av:

  • Monica Rönnlund (ordf), Mandatperiod 2020-2023
  • Mats Reyier, Mandatperiod 2021-2024
  • Malin Höglund, Mandatperiod 2021-2024
  • Ruben Forslund, Mandatperiod 2019-2022