Organisation, ledning och styrelse

Här kan du få en överblick över hela vårt bolag - från fullmäktige till företagsledning.

Styrelse & Företagsledning

Baserat på förslag från valberedningen har nedanstående styrelse valts ut.

Maria Engholm - Ordförande

Borlänge

Martin Moraeus - vice ordförande

Orsa

Jörgen Isaksson - ledamot

Borlänge

Susanne Ström - ledamot

Falun

Henrik Stigers - ledamot

Hedemora

Karin Svärd  - ledamot

Mora

Inge Gustafsson - personalrepresentant

Borlänge

Fredrik Pöllänen - personalrepresentant

Borlänge 

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du kontakta vår VD-assistent Anne Vogt på telefon 023-930 30 eller skicka e-post.

Anders Grånäs - VD

Tel: 023-930 11
E-post: anders.granas@dalarnas.se

Anders Saeter - CIO

Tel: 023-930 97
E-post: anders.saeter@dalarnas.se

Anette Nelefelt - HR-Chef

Tel: 023-931 15
E-post: anette.nelefelt@dalarnas.se

Ingrid Fröjd - Chef VD-stab

Tel: 023-930 51
E-post: ingrid.frojd@dalarnas.se

Johan Hellrup - Affärsområdeschef Företag

Tel: 023-930 94
E-post: johan.hellrup@dalarnas.se

Johan Sundström - Affärsområdeschef Privat

Tel: 023-932 30
E-post: johan.sundstrom@dalarnas.se

Maria Freiholtz - Chef Ekonomi & Affärsstöd

Tel: 023-930 41
E-post: maria.freiholtz@dalarnas.se

Marie Eriksson - Kommunikationschef

Tel: 023-93023
Mobil: 070-6433023
E-post: marie.eriksson@dalarnas.se

Mats Johansson - Bankchef

Tel: 023-930 40
E-post: mats.johansson@dalarnas.se

Ola Berglund - Skadechef

Tel: 023-931 71
E-post: ola.berglund@dalarnas.se

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Dalarnas Försäkringsbolag. På bolagsstämman som hålls varje år deltar fullmäktige och utövar sitt ägaransvar. Dalarnas Försäkringsbolag är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid.