Om vi inte är överens

Dalarnas Försäkringsbolag ägs av våra kunder, för oss är det därför extra viktigt att vara tydliga när vi lämnar besked så att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss, om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende.

Om vi inte är överens

Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Prövningen är kostnadsfri för dig.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen
De flesta frågetecken brukar kunna rätas ut vid ett personligt samtal, så kontakta i första hand din handläggare.

2. Be handläggarens chef titta på ärendet
Om du ändå inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ärendet kan du be att handläggarens chef prövar ärendet.

3. Kontakta klagomålsansvarig
Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren eller handläggarens chef, kan du kontakta vår Klagomålsansvariga, som du når på telefon 023-930 00, klagomal@dalarnas.se eller brev till Klagomål, Dalarnas Försäkringsbolag, Box 3,791 21 Falun. Klagomålsansvarig, Jenny Schelin, är registrerad hos Finansinspektionen.

4. Om du, som privatperson, fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare:

 • Trafikskadeärenden
  Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Medicinska ärenden
  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring och kräver medicinska bedömningar, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets Nämnd för Rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Övriga ärenden
  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller 08-508 860 00. Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.


5. Domstol
Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring - som bland annat ingår i hemförsäkringen - kan vi i vissa fall ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Oberoende rådgivning

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips. 

Försäkringsfrågor
Konsumenternas försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument),
www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.


Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan