Skol IF

Vi samarbetar med Dalarnas Skolidrottsförbund så att fler barn och unga får möjlighet till rörelse och prestationsfri idrott.

Skol IF

Dalarnas Skolidrottsförbund jobbar med att stötta de lokala Skol IF-föreningarna och utbildar varje år hundratals barn och ungdomar i Dalarna i ledarskap, föreningskunskap, mångfald och värderingar samt projektplanering.

Skol IF-föreningarna fyller en viktig funktion som komplement till det vanliga föreningslivet, då de når barn och ungdomar som inte är aktiva i någon idrottsförening.

För att läsa mer om skolidrottsförbundet i Dalarna, följ länken.