Vi är tillsammans med cirka 500 andra företag, organisationer och myndigheter samlade i ett nätverk där alla delar av samhället tillsammans jobbar mot samma mål

Generation Pep vill skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa och samla allt från eldsjälar och organisationer till företag och myndigheter. Vi är tillsammans med cirka 500 andra företag, organisationer och myndigheter samlade i ett nätverk där alla delar av samhället tillsammans jobbar mot samma mål. (Dalarnas Försäkringsbolag är en del i det nätverket.)

Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera. Därför har Generation Pep valt att rikta vårt arbete mot flera olika sektorer av samhället. Vi vill på allvar kunna skapa den förändring som behövs för att alla barn och ungas ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

För att läs mer om Generation Pep, följ länken