Välkommen till Dalarnas Villa


Vi på Dalarnas Försäkringsbolag har, tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer byggt en villa, kallad Dalarnas Villa.

Varför har vi byggt en villa?

Målet med huset är, och har varit, att förändra framtida småhusproduktion genom att bygga så brand, inbrotts och vattenskadesäkert som möjligt för att undvika framtida skador. Målet har också varit att göra så lite negativ inverkan på miljön som möjligt - ett hållbart hus helt enkelt.

Läs mer om bakgrunden till projektet här

Vad innebär Svanen-märkning?

Vårt hus kommer att vara Svanen-märkt, vilket innebär att Svanen ställt krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är viktiga för miljön och för människors hälsa. Det är faktiskt bara strax över 600 hus i Sverige som är Svanen-märkta!

Läs mer om Svanen-märkning här

Mer information?

Kontakta Simon Strömqvist, Chef Skadeförebygg
Tel 023 - 930 70 eller simon.stromqvist@dalarnas.se

Dalarnas Villa på Facebook - följ oss här!

 


Så här såg det ut när vi byggde Dalarnas Villa


Forskning Dalarnas Villa

Dalarnas Försäkringsbolag har anställt Bojana Petrovic för att forska på Dalarnas Villa under de kommande fem åren..

Läs mer här

Samarbetspartners & leverantörer

Här kan du ta del av vilka som är/varit involverade i projektet Dalarnas Villa på olika sätt.

Läs mer här

Dalarnas Försäkringsbolag