Välkommen till Dalarnas Villa

Vi på Dalarnas Försäkringsbolag har, tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer byggt en villa, kallad Dalarnas Villa.

Varför har vi byggt en villa?

Målet med huset är, och har varit, att förändra framtida småhusproduktion genom att bygga så brand, inbrotts och vattenskadesäkert som möjligt för att undvika framtida skador. Målet har också varit att göra så lite negativ inverkan på miljön som möjligt - ett hållbart hus helt enkelt.

Läs mer om bakgrunden till projektet här

Vad innebär Svanen-märkning?

Vårt hus är Svanen-märkt, vilket innebär att Svanen ställt krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är viktiga för miljön och för människors hälsa. Det är faktiskt bara strax över 600 hus i Sverige som är Svanen-märkta!

Läs mer om Svanen-märkning här

Mer information?

Kontakta Magnus Weinstock, Fastighetschef
Tel 023 - 932 33 eller magnus.weinstock@dalarnas.se

Dalarnas Villa på Facebook - följ oss här!

 

Forskning Dalarnas Villa

Dalarnas Försäkringsbolag kommer på olika sätt, bland annat genom vår doktorand Bojana Petrovic, att forska på Dalarnas Villa under de kommande åren.

Läs mer här

Samarbetspartners & leverantörer

Här kan du ta del av vilka som är/varit involverade i projektet Dalarnas Villa på olika sätt.

Läs mer här

Dalarnas Försäkringsbolag