Dalarnas Villa 2017-2023

Dalarnas byggde, tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer en villa, kallad Dalarnas Villa. Projektet var aktivt mellan 2017-2023.

Varför byggde vi en villa?

Målet med huset var att förändra framtida småhusproduktion genom att bygga så brand, inbrotts och vattenskadesäkert som möjligt för att undvika framtida skador. Målet var också att göra så lite negativ inverkan på miljön som möjligt - ett hållbart hus helt enkelt.

Läs mer om bakgrunden till projektet här

Vad innebär Svanen-märkning?

Huset blev Svanen-märkt, vilket innebär att Svanen ställt krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är viktiga för miljön och för människors hälsa. Det är faktiskt bara strax över 600 hus i Sverige som är Svanen-märkta!

Läs mer om Svanen-märkning här

Forskning Dalarnas Villa

Dalarnas har på olika sätt forskat på Dalarnas Villa de gångna åren, bland annat genom vår doktorand Bojana Petrovic.

Läs mer här

Samarbetspartners & leverantörer

Här kan du ta del av vilka som varit involverade i projektet Dalarnas Villa på olika sätt.

Läs mer här

LF Dalarna