Illustration av husbil med husbilsförsäkring.
Illustration av husbil med husbilsförsäkring.

Husbils­försäkring

Tryggare semester när husbilen är rätt försäkrad

  • Maskinskador ersätts upp till 8 år eller 12 000 mil
  • Vi ersätter personlig egendom upp till 20 000 kr
  • Assistans dygnet runt vid driftstopp
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador du orsakar på annans egendom. Du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Självrisk: 1 000 kr.
För juridisk person är självrisken 3 500 kr. Om föraren är under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 1 500 kr

Ersätter om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 1 800 kr.
Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 200 kr.

Om din husbil blir stulen eller om du får inbrott i husbilen. 

Självrisk: 1 800 kr.
Blir din husbil stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Bärgning, räddning och bogsering om husbilen får driftstopp, som till exempel punktering.

Självrisk: 1 500 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Om du krävs på skadestånd.

Självrisk: 600 kr

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för husbilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 12 000 mil.

Självrisk: 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil.

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk.

Skador på din husbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när husbilen transporteras på båt.

Självrisk: Du väljer själv 3 000 kr eller 5 000 kr.
Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

Hund som tittar ut genom bilfönster.

Husbilsförsäkring värd att jämföras

En husbilsförsäkring är till för att skydda dig, din husbil och dina medtrafikanter. Grunden i våra försäkringar är trafikförsäkringen som alla bilar måste ha enligt svensk lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på andras egendom.

Den försäkring som passar bäst för dig beror bland annat på värdet och hur gammal din husbil är. 

Se pris och teckna försäkring

Försäkra din husbil från första dagen

Du måste försäkra din husbil från och med samma dag du köper den. Den gamla ägarens försäkring gäller inte.

För vem gäller försäkringen?

Både du som är försäkringstagare och de som är passagerare eller kör din husbil täcks av försäkringen. Om husbilen registreras på en annan person än du som är ägare, gäller inte försäkringen. Husbilen får inte heller användas i yrkesmässig uthyrning eller lånas ut mot ersättning.

Vad påverkar priset på husbilsförsäkringen?

Varje husbilägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Husbilens totalvikt
  • Din ålder
  • Vilken självrisk du väljer

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Vår husbilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Resa utomlands med din husbil

Villkor för husbilsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.

Frågor och svar om husbilsförsäkring