Närproducerad skadeservice

Vi tror på närhet. Anledningen till det är ganska enkel – vi finns i hela vårt avlånga land, vi finns där våra kunder finns – och närhet mellan människor skapar trygghet, tillit och trivsel. Avstånd skapar ofta motsatsen.

Men närheten vi avser handlar om så mycket mer än bara fysiska avstånd. Den handlar om att vi anstränger oss för att förstå varje kunds liv och företagande. Att vi tar beslut som gör att vi kan se dem i ögonen efteråt. Att vi delar deras värderingar och inte låter något aktieägarintresse så tvivel om vår lojalitet. Att vi pratar med dem som goda grannar, inte som kundnummer.

Närhet har alltid varit – och kommer alltid att vara – en del av Länsförsäkringars DNA. Här är ytterligare några anledningar till varför…

Vi är försäkringsbolaget som är nära dig. På riktigt. Vår ambition är att på ett snabbt och personligt sätt hjälpa dig, så att skadehändelsen har så liten inverkan som möjligt på dig.

Till vår hjälp har vi även ett nätverk av duktiga lokala leverantörer som hjälper oss med vårt uppdrag;att alltid ha nöjda Länsförsäkringskunder