Frågor och svar

Frågor och svar

Varför gör Länsförsäkringar Blekinge den här satsningen?

Vi bor och verkar bara i Blekinge. En viktig del av vår verksamhet är att utveckla länet och på lång sikt säkra arbetstillfällen. Därför vill vi investera i driftiga företag i Blekinge. Vi går in som en mer eller mindre aktiv ägare under en period tills företaget står på egna ben.

Varför ska ett kundägt bolag investera i företag?

Av de premier som betalas in till oss betalar vi tillbaka ca 70% i skadeärende. Vidare går en del till skadeförebyggande åtgärder bolagets drift och utveckling i Blekinge. Den här satsningen är en del av utveckling av Blekinge.

Vem kan söka?

Kriterierna för att kunna ansöka om investeringskapital är;

  • Aktiebolag verksamma i Blekinge
  • Drivna entreprenörer med eget risktagande
  • Skalbara affärsidéer
  • Företag med marknads- produkt- eller tjänsteinnovation

Varför kan inte enskilda firmor ansöka?
 

En enskild firma kan endast ha en ägare. Vårt syfte är att stötta med investeringskapital och ta en aktiv ägarroll under en period. Därför har vi valt bolagsformen aktiebolag. Syftet kan utvecklas eller förändras i framtiden, men just nu är det aktiebolag som vi söker.

Vart kan jag vända mig om jag har en enskild firma eller har en affärsidé men inte kommit igång med någon verksamhet?
 

Då kan du exempelvis vända dig till Nyföretagscentrum, Almi, Arbetsförmedlingen eller BBI.

Är du i behov av finansiering kan det finnas möjlighet att få hjälp via Länsförsäkringar Bank. Kontakta vår bank för mer information.

Vad händer efter inlämnad investeringsansökan?
 

  1. De företag som uppfyller våra kriterier kommer att genomgå en omfattande genomlysning av företaget och affärsidén. I genomlysningen kommer vi att söka efter viktiga parametrar för framgångsrik innovation.
  2. Om företaget passerar genomlysningen bjuds ni in till att pitcha er idé.

Hur lång tid behöver vi vänta innan vi får svar?
 

Vi tar emot ansökningarna och går igenom dem löpande. Någon angiven tidsgräns finns inte men ambitionen är att påbörja er ansökan inom en vecka.