Framåtblick Blekinge

-där Blekinges möjligheter och utmaningar diskuteras

Forumet är ett initiativ från Näringslivet i Blekinge, arrangerat av Länsförsäkringar Blekinge i samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond.

Framåtblick Blekinge är ett frukostseminarium som fokuserar på de utmaningar och möjligheter som uppstår när allt fler söker sig till tätare och urbana miljöer. Hur kan företag, föreningar och organisationer agera för att skapa lokal och regional attraktionskraft? Forumet är ett initiativ från Näringslivet i Blekinge, arrangerat av Länsförsäkringar Blekinge i samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond och startades hösten 2018 då vi sågs på våra kontor i Karlshamn och Karlskrona. 

Forskare bidrar med kunskap


Forumet syftar till att stärka utbytet mellan forskning och praktik som i sin tur gynnar en hållbar framtid i Blekinge. Handplockade forskare presenterar sina rön vilket följs av ett panelsamtal. Målet är att du som medverkar bidrar med dina tankar och får inspiration till vad som kan göras i din närmiljö.

Se film om Framåtblick Blekinge (Länk till Vimeo)


Här nedan kommer du snart hitta mer information om de olika inspel som vi har haft allt sedan starten, Blekinge träff i Almedalen och debattartiklar i ämnet. 

Vi debatterar

Digitala framåtblick - 2021

Succé i Almedalen

Hösten 2019

Bygga havsnära - hot eller möjlighet

Våren 2019

Blekinge på kartan

Hösten 2018

Med fokus på hemvändare


Länsförsäkringar Blekinge