Illustration av person med försäkring.
Illustration av person med försäkring.

Olycksfallsförsäkring & sjukförsäkring

Försäkring som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall. Välj till sjukförsäkring som ger ett mer heltäckande skydd vid både olycksfall- och sjukdom. Se vilken försäkring som passar dig bäst.

 • Ingen självrisk eller bindningstid
 • Gäller dygnet runt i hela världen
 • En ekonomisk trygghet om du inte längre kan arbeta
Se pris och ansök

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad täcker försäkringarna?

Innehåll Innehåll
Olycksfalls- & sjukförsäkring Olycksfalls- & sjukförsäkring
Olycksfall Olycksfall

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

För att få ersättning ska skadan ha krävt behandling.

Om du blir sjukskriven i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning.

Om du blir inskriven och vistas på sjukhus för vård kan du få ersättning per dag.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Om skadan krävt vård kan du få ett engångsbelopp.

Om dina kläder, glasögon, hjälm, hörapparat eller handikappshjälpmedel förstörs vid ditt olycksfall kan du få ett engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada får dödsboet ett belopp.

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning för vissa sjukdomstillstånd. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en ersättningsbar sjukdom medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

För vissa allvarliga sjukdomar kan du få ett engångsbelopp när du fått din diagnos. Läs mer om diagnosförsäkring

Om du blir inskriven och vistas på sjukhus för vård kan du få ersättning per dag.

Om du blir sjuk och akut inskriven på sjukhus över natten får du ett engångsbelopp.

Om du blir sjukskriven i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning. Om du tidigare fått ersättning från sjukhjälpen finns en kvalificeringstid.

Vid dödsfall på grund av sjukdom får dödsboet ett belopp.

Ovan beskrivs innehållet i den försäkring du kan köpa idag. Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Mor och dotter tittar på en mobiltelefon.

Trygghet om du drabbas av olycksfall eller allvarlig sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet. Det kan våra försäkringar hjälpa dig med.

Se pris & ansök

Ansökan steg för steg

1. Ansök

Fyll i ditt personnummer för att se ditt pris och ansöka.
Ansök om olycksfalls- och sjukförsäkring

2. Hälsodeklaration

När du har ansökt om en sjuk- och olycksfallsförsäkring fyller du i en digital hälsodeklaration.

3. Medicinsk riskbedömning

Vi gör en bedömning utifrån din ansökan och ger dig ett erbjudande om försäkring.

Vid ansökan genom en handläggare

När en handläggare bett dig fylla i en hälsodeklaration kan du göra det här.
Till hälsodeklarationen

Exempel på ersättning

Hur kan våra försäkringar hjälpa dig och vilken ersättning kan du få? Vi illustrerar med två exempel.

Maria, 38 år, får bestående skador i höft och knäled efter ett fall från en stege. Maria kommer akut till sjukhuset och blir inskriven för att operera höften som resulterar i kvarstående ärr. Maria blir kvar på sjukhuset i 14 dagar innan hon får åka hem med en sjukskrivning på totalt 62 dagar i följd. Vid olyckan gick också Marias glasögon och kläder sönder. Operationsärrets storlek på höften är 15 cm långt och 2 cm i brett, dessutom bedöms medicinska invaliditeten till totalt 20 procent. Efter olyckan kan Maria arbeta heltid som tidigare.

Maria har en olycksfalls- och sjukförsäkring hos oss med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp och får följande ersättning från försäkringen:

 • Olycksfallshjälpen - 4 500 kronor
 • Akutvårdsersättning - 600 kronor
 • Sjukhusvistelse - 5 600 kronor
 • Engångsbelopp vid vård - 800 kronor
 • Engångsbelopp för personliga tillhörigheter - 1 500 kronor
 • Medicinsk invaliditet med tilläggsersättning - 412 560 kronor
 • Ärrersättning - 8 595 kronor

Totalt 434 155 kronor.

Om Marias förmåga att arbeta blir bestående och hon bara kan arbeta 50 procent i framtiden kan ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut.

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2024 som är 57 300 kronor.

Mats som är 29 år får diagnosen morbus crohn. Efter kramp i magen och blod i avföringen åker Mats till sjukhuset. Han blir inskriven på sjukhus och är där i 7 dagar. Efter det blir Mats sjukskriven i 32 dagar. När han är sjukskriven måste Mats åka till akuten igen och blir då kvar i 4 dagar. Efter en lång utredning får han diagnosen morbus crohn. De bestående besvären för hans sjukdom bedöms ge 8 procent medicinsk invaliditet men anses inte påverka hans förmåga att arbeta.

Mats har en olycksfalls- och sjukförsäkring hos oss med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp och får följande ersättning från försäkringen:

 • Akutvårsersättning - 1 200 kronor
 • Ersättning för sjukhusvistelse - 4 400 kronor
 • Sjukhjälpen - 3 000 kronor
 • Diagnosersättning - 85 950 kronor
 • Medicinsk invaliditet - 137 520 kronor

Totalt 232 070 kronor.

Om Mats förmåga att arbeta blir bestående och han bara kan arbeta 50 procent i framtiden kan ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut.

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2024 som är 57 300 kronor.

Olycksfallsförsäkring - vad är det?

En olycksfallsförsäkring täcker olycksfallsskador. Du kan exempelvis få ersättning om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall som leder till förlorad arbetsförmåga, men försäkringen gäller aldrig vid sjukdom.

Tecknar du olycksfall- och sjukförsäkring får du ersättning både för skador som orsakats av olycka men också vid sjukdom.

Sjukförsäkring – vad är det?

En sjukförsäkring ger dig ekonomisk trygghet om du blir allvarligt sjuk eller om du behöver sjukskriva dig en längre tid. Hos oss får du en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring, som skyddar dig både vid sjukdom och olycka.

Vanliga frågor om olycksfalls- och sjukförsäkring