Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Blekinges hållbarhetsarbete

Utvecklingsbolaget_jens_1140.jpg

Länsförsäkringar Blekinge gör det möjligt! 20 miljoner satsas på lokala företag

Länsförsäkringar Blekinge vill investera i lokala tillväxtbolag som kan generera arbetstillfällen. Hållbarhet i affärsidén är en grundförutsättning där miljö, sociala och ekonomiska aspekter beaktas. Det kan vara nystartade bolag eller verksamheter som redan är etablerade, men behöver hjälp att växla upp till nästa nivå. I dagsläget finns en pott på 20 miljoner kronor avsatta för investeringar i Blekingeföretag.

– En viktig del av vår verksamhet är att utveckla länet och på lång sikt säkra arbetstillfällen, säger Jens Listerö, vd för Länsförsäkringar Blekinge. Därför vill vi investera i driftiga företag i Blekinge. Vi kan gå in som en mer eller mindre aktiv ägare under en period tills företaget står på egna ben. Det måste vara en hållbar och skalbar idé som på sikt kan ha många anställda.

Nu kan företag lämna intresseanmälan och presentera sin affärsidé. Tillsammans med externa rådgivare görs sedan en bedömning om bolaget och affärsidén motsvarar de kriterier som satts upp. Läs mer och skicka din intresseanmälan

Miljöansvar

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ekonomiskt ansvar

När vi investerar finansiellt gör vi det i verksamheter med god uthållighet och i de som uppfyller rimliga etiska och miljömässiga krav.

Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Uppförandekod

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.