Kapitalförsäkring för företag

Ekonomisk trygghet för företaget, dig själv och familjen

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Du hittar smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Blekinge

Med en kapitalförsäkring kan du försäkra ditt företag mot de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma om en nyckelperson i företaget skulle avlida, eller om du själv skulle bli långvarigt sjuk eller avlider. Försäkringen kan även ge dina närmaste ökad ekonomisk trygghet.


Kapitalförsäkringens användningsområden

Med en kapitalförsäkring kan du bygga upp ett kapital i företaget, som sedan kan användas för exempelvis investeringar.

Det kan också vara ett bra sätt att investera företagets överlikviditet i eftersom du bland annat kan lyfta tillbaka det in i bolagets verksamhet eller avsätta delar av överskottet till pensionen för dig och din familj. Pengarna betalas skattefritt ut till företaget - antingen löpande under en viss tid eller som ett engångsbelopp. Avsättningen är inte avdragsgill.

Man kan också använda kapitalet till att lösa ut en delägare. Försäkringen kan vara pantsatt till din förmån och är då under vissa förutsättningar skyddad vid företagets konkurs. Prata gärna med din försäkringsrådgivare och din revisor om vad en företagsägd kapitalförsäkring kan innebära för just ditt företag.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Ett förmånligt sparande

Att spara in en kapitalförsäkring är förmånligt eftersom du inte behöver betala kapitalvinstskatt på vinster. Du betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag eller fondbyten.

Chefspension

Människor i möte

Komplettera tjänstepensionen för chefer och dina övriga medarbetare genom att avsätta pengar för bättre avdragsutrymme.

Direktpension

Man som ler

Erbjud chefer eller andra medarbetare ett komplement till tjänstepensionen och gör avsättningar till pension för bättre avdragsutrymme.


Reflex sparförsäkring

Välj själv hur du vill placera

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du kan också kombinera försäkringen med en betalningsbefrielse som innebär att om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du inte är så kallat fullt arbetsför utan högst kan arbeta halvtid – betalar försäkringen dina inbetalningar. Du kan även bestämma ett dödsfallsbelopp som du vill att dina förmånstagare ska få om du skulle avlida under försäkringstiden

Byt fonder kostnadsfritt

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex sparförsäkring har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde dina efterlevande om du skulle avlida.

Avgifter
Engångsinbetalningar kronor Årsavgift kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
25 000 - 99 999 240 0,75
100 000 - 249 999 0 0,75
250 000 - 0 0,60

Avgifter för dödsfallsskydd beror på ålder, beloppet och försäkringens värde, Avgiften för betalningsbefrielse beror på  ålder, avtalad inbetalning och den karenstid du valt.

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.


Reflex fondkapital

Kapitalförsäkring med fondförvaltning

Reflex fondkapital är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex fondkapital har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde till dina efterlevande om du skulle avlida.

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.

Avgifter
Engångsinbetalningar, kronor Årsavgift, kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
6 000 – 249 999 0 0,65
250 000 – 999 999 0 0,65
1 000 000 – 0 0,65

Ingen insättningsavgift tillkommer men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer priserna ovan.


Viktig information om kapitalförsäkringar

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande