Nytt test: Farliga elprylar säljs via nätjättarna

I ett nytt test av elprodukter som säljs på WISH och några andra populära nätsajter har 93 procent av produkterna så många felaktigheter att de innebär allvarliga säkerhetsrisker.   – Bara två produkter höll måttet, övriga hade så allvarliga fel att de kan orsaka både brand och elchock. De skulle ha fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket om de sålts inom Sverige, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar.

pojke-laddar-mobil

Testet är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringars Forskningsfond. Enligt en Sifo-undersökning som genomfördes i våras toppar hemelektronik listan över produkter som säljs via nätet. Några populära produkter som svenskarna ofta köper har valts ut för testerna, som till exempel nattlampor för barn och USB-laddare. 

– Nattlamporna som testades skulle kunna ge livsfarliga elchocker för barn, höljena var inte säkra och inbjöd dessutom till lek; något som inte är tillåtet i Sverige för den här typen av produkter, säger Tomas Ekman. 

Det är inte första gången Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringar går ut med varningar för att köpa elprodukter producerade utanför EU. Det är med olika typer av belysning och batteriladdare som de största riskerna finns, det har tidigare genomgångar visat. 

– Det är tråkigt att konstatera att det inte blivit bättre. Med stöd i det här nya testet avråder vi starkt från att köpa elprodukter via de här sajterna. Köper du från svenska butiker och återförsäljare har de ansvar för att varorna de säljer uppfyller alla säkerhetskrav och du kan känna dig trygg, säger Tomas Ekman. 

När du köper på marknadsplatser på nätet av säljare som inte är etablerade inom EU så behöver varken nätsajten eller leverantörerna ta ansvar för att produkten följer elsäkerhetslagstiftningen som gäller inom EU, och produkterna är kanske inte alls utformade för svenska förhållanden. 

–  Du räknas i de här fallen som privatimportör, vilket innebär att du behöver kontrollera att produkten du köpt är säker och får användas i Sverige, något som förstås i princip är omöjligt, säger Patrik Espino Colin på Elsäkerhetsverket.

– Elektronik innebär dessutom en stor klimatbelastning och en rätt utformad produkt som också är säker är därför hållbar ur flera perspektiv, säger Tomas Ekman.

Tre tips:
•    Undvik att handla elprodukter på den här typen av e-marknadsplatser.
•    Om du har elprodukter där du är osäker på tillverkare och ursprung, byt ut och lämna till återvinning. 
•    CE-märkning är tillsammans med uppgifter om ström & spänning, svensk bruksanvisning och svensk stickpropp några indikationer på att produkten följer rådande säkerhetsdirektiv inom EU/EES. 

Kort om testerna:
30 produkter köptes in från WISH, Aliexpress och EBAY. Amazon levererade inte till Sverige vid det tillfället. Av dem levererades 28, och de testades på ett ackrediterat provningslabb. Testerna visade på allvarliga anmärkningar som innebär direkt fara för bland annat brand och elchocker. Endast två av produkterna ansågs vara tillräckligt säkra. 
Testet är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringar och har delfinansierats av Länsförsäkringars Forskningsfond.  

Kontakt:
Tomas Ekman, riskspecialist, 070-670 91 40, tomas.ekman@LFvasterbotten.se 
Patrik E Colin, inspektör marknadskontroll, produktsäkerhet Elsäkerhetsverket, 010-168 05 23
patrik.espino.colin@elsakerhetsverket.se, 

  

Bilaga:

Sammanställning och analys av testresultaten. 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden