Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Bergslagen ägs av våra kunder och det är därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri prövning.

Om vi inte är överens

Så här går en omprövning till

Vi omprövar naturligtvis vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Enklaste och snabbate sättet är att du vänder dig till den person som handlagt ärendet.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

De flesta frågetecken brukar kunna rätas ut vid ett personligt samtal, så kontakta i första hand din handläggare.

Speciellt vid skadeärenden:
Gäller frågan ekonomisk värdering i ett skadeärende, kan du i vissa fall begära en opartisk värdering i enlighet med villkoren. Läs mer i försäkringsvillkoren.

2. Kontakta vår klagomålsansvarig

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till vår klagomålsansvarig. Hon har ett övergripande ansvar för hantering av klagomål. Självklart kostar det ingenting att framföra ditt klagomål.

Kontakta vår klagomålsansvarig Maria Nygård genom att fylla i detta formulär.

 

3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.   
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post.

  Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek

  Klagomålsansvarig
  Box 22336
  250 25 Helsingborg

 • Övriga ärenden

  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

  Besöksadress är Kungsholmstorg 5, Stockholm.

4. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor 
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan

If you don’t agree with our decision

Information in English