Verkstäder & reparatörer

Miljö- och kvalitetscertifiering

Att kvalitetssäkra bilverkstäder vi samarbetar med i skadereparationer är en viktig del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vi ställer exempelvis krav på att verkstäderna ska ha en miljöpolicy och minst två mätbara miljömål.

Läs mer om vår miljö och kvalitetscertifiering

Hyrbilsfirmor

Behöver din bil repareras kan din bilförsäkring ge ersättning för hyrbil. Läs mer om vad som gäller och vilka hyrbilsfirmor du kan kontakta.

Hyrbilsfirmor vi samarbetar med

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Cirkulär skadereglering av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer

Vi samarbetar med Godsinlösen Nordic AB (GIAB) för en hållbar skadereglering. Det innebär att GIAB samlar in mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, verifierar och värderar skadan samt ser till att endast de som är berättigade till ersättning/utbetalning får det – vilket alla tjänar på i slutändan. Genom att återanvända delar och reparera enheterna undviks en stor miljöbelastning som annars uppstår vid tillverkning av nya. Det kallar vi cirkulär skadereglering.

Vad innebär cirkulär skadereglering?

Cirkulär skadereglering innebär att vi vid ersättningsbara skador återbrukar och återvinner kundernas skadade egendom genom ett samarbete med Godsinlösen, GIAB. Genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning återanvänds så många produkter som möjligt.

Cirkulär skadereglering innebär att vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och proaktivt genom att stävja utvecklingen av slit och släng-samhället samtidigt som riskerna för att försäkringssystemet överutnyttjas minimeras. 92 % av allt gods som anländer till GIAB får ett förlängt liv!

Så här ser processen ut:

  1. Du anmäler ditt ärende hos oss.
  2. GIAB kontaktar dig med post och du får dina frakthandlingar.
  3. Du lämnar in din mobil med frakthandlingen till närmsta postombud.
  4. GIAB felsöker din mobiltelefon och beroende på skada tar de fram bästa lösningen för ditt ärende.
  5. GIAB's tekniker och mekaniker reparerar och rekonditionerar eventuellt produkten.

Bilverkstäder

Vi samarbetar med ett antal verkstäder som du kan vända dig till om du råkat ut för en skada på ditt fordon. De utför fackmannamässiga reparationer enligt gällande branschregler. 

Boka skadebesiktning

Skada på fordon
Om du behöver reparera skador i plåt, plast eller lack så vänder du dig till någon av dessa verkstäder.  
Hitta verkstad för plast, lack och plåt

Bilglasmästare
Om du behöver laga eller byta en glasruta så vänder du dig till en bilglasmästare. Självrisken, som framgår av ditt försäkringsbrev, betalar du direkt till glasmästaren.
Hitta bilglasmästare

Maskinskada och elektronik
Om det är fel på bilens funktion som till exempel motorfel eller fel på kyl- och värmesystem, så vänder du dig till en mekanisk verkstad.
Hitta mekanisk verkstad


Hantverkare

Vi samarbetar med följande hantverkare och deras underentreprenörer. De utför fackmannamässiga byggreperationer enligt gällande bygg- och branschregler. 

Alla godkända hantverkare & underentreprenörer