Illustration av snöskoter.
Illustration av snöskoter.

Snöskoterförsäkring

Vår försäkring skyddar din snöskoter vid brand, stöld eller skadegörelse - även de dagar du inte kör den.

  • Försäkringen täcker även pulkan eller släden
  • Gäller året runt, även när skotern inte används
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Innehåll Innehåll
Helförsäkring Helförsäkring
Halvförsäkring Halvförsäkring
Trafikförsäkring Trafikförsäkring

Personskador och skador på andras egendom. 

Självrisk: 2 000 kronor.

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk: 1 500 kronor.

Vid skador på kåpans glas.
Självrisk: 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr

Om din snöskoter blir stulen eller skadas vid inbrott. 

Självrisk: 3 000 kr eller 5 000 kr beroende på snöskoterns storlek*

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kronor.

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Självrisk: Ingen självrisk.

Skador på din snöskoter vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning och skador när snöskotern transporteras på släpvagn.

Självrisk: 3 000 kr eller 5 000 kr beroende på snöskoterns storlek**

 *Om din snöskoter blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

** I vissa fall kan du även välja självrisken 10 000 kr.

Vinterlandskap, foto.

Jämför och välj mellan våra tre försäkringar

Även om du bara kör din snöskoter i terräng eller på is behöver du en trafikförsäkring.

En trafikförsäkring ersätter personskador och skador på andras egendom. Väljer du en halvförsäkring ingår även skydd för brand-, glas-, och stöldskador, rättsskydd och kris. Och helförsäkringen innehåller dessutom skydd för vagnskador exempelvis om du råkar välta med snöskotern.

Gör en prisförfrågan

När gäller försäkringen?

Vår snöskoterförsäkring gäller hela året. Den skyddar din snöskoter vid brand, stöld eller skadegörelse även de dagar du inte kör den.

Tänk på att försäkra din snöskoter direkt

Du måste försäkra din snöskoter från och med samma dag du köper den. Den gamla ägarens försäkring gäller inte.

Vad påverkar priset?

Varje snöskoterägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Typ och årsmodell
  • Din ålder
  • Vilken självrisk du väljer

Gäller skoterförsäkringen för släden?

Halvförsäkringen gäller också för pulka eller släde som du kopplat till din snöskoter.

Villkor för snöskoterförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.