Vårt miljömässiga hållbarhetsansvar

Minska vår miljöpåverkan

Vi jobbar aktivt för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. Varje förhindrad vatten- och brandskada betyder mindre materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning. Vi har givetvis miljömärkt el i alla våra fastigheter.

Våra 3 miljömål – för att minska utsläpp av koldioxid

  1. Förebygga skador hos våra kunder
  2. Mer digital kommunikation med kunderna
  3. Tekniska förbättringar i våra fastigheter.

1. Varje skada som undviks är en vinst för miljön

Vår miljöpolicy slår fast att det viktigaste vi gör för miljön och mot utsläppen av koldioxid är att förhindra att skador uppstår hos våra kunder. Varje vatten- och brandskada medför miljöpåverkan. Materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning blir följden av skadan.

Varje dag arbetar vi för att minskarisken för våra kunder att råka utför skador. Vi erbjuder bland annat alla nya villaförsäkringskunder ett gratis hembesök för att gå igenom fastigheten och tillsammans upptäcka eventuella risker för skador. Villaägaren får en genomgång av framförallt badrum, kök och tvättstuga och möjlighet att ställa frågor om renoveringsmetoder.

Vi har gratis renoveringsrådgivning, ring någon av våra skadeförebyggare på 021-190100.

2. Nöjdare kunder med fler digitala dokument

Att tillverka papper och transportera pappersbrev orsakar utsläpp av koldioxid. Kunderna vill också ha snabbare besked. Därför har vi de senaste åren arbetat med att digitalisera vår kommunikation med kunderna. Vi uppdaterar löpande våra kunduppgifter med aktuella e-postadresser och vi uppmanar också våra kunder att välja digitala försäkringsbrev och e-fakturor. Då kan kunden via ”Mina sidor” enkelt hitta sina viktiga dokument samlade på ett och samma ställe.

3. Miljöel i alla våra fastigheter

Länsförsäkringar Bergslagen äger fastigheter i Västerås, Sala och Örebro med en sammanlagd yta på drygt 47 000 kvm. Fastigheterna värms upp med fjärrvärme och kyls till största delen med fjärrkyla. All el som Länsförsäkringar Bergslagen köper kommer från förnyelsebara energikällor från lokala energibolag. Vi arbetar ständigt för att minska förbrukningen av el och värme genom tekniska åtgärder som att förbättra styrningen av ventilation så att den bara är igång när det behövs. Vår fastighet i Västerås, där bland annat Konserthuset är inrymt, är certifierad enligt Green Building, vilket är ett bevis på att energieffektivisering uppgått till minst 25 procent.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.