Hållbarhet & forskning

Vårt lokala hållbarhetsarbete på Länsförsäkringar Bergslagen

Vår hållbara affär

Strävan efter att erbjuda våra kunder möjlighet till en hållbar ekonomi med bank och försäkringstjänster är kärnan i vår verksamhet och något vi alltid arbetat för.

Att de tre områdena social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är en naturlig och integrerad del i vardagen är grunden för ett bra hållbarhetsarbete. Inför 2019 har vi tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete genom att tydliggöra att våra affärsmål även är hållbarhetsmål, säger Linda Kamsvåg, hållbarhetsstrateg.

Målen har satts utifrån de åtta aspekterna i Vår hållbara affär.

Verksamhets- & Hållbarhetsrapport 2018

Samhällsengagemang och sponsring

Socialt hållbarhetsansvar

Närheten gör att vi engagerar oss lokalt i de initiativ som betyder något för dig som kund. Med vår hjälp kan fler barn- och ungdomar få en trygg och aktiv fritid.

Vår miljöpolicy

Miljö- & hållbarhetsansvar

Vi jobbar aktivt för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. Det sparar inte bara pengar utan också på naturens resurser.

Lönsamhet, god etik och bra produkter

Ekonomiskt hållbarhetsansvar

Länsförsäkringar Bergslagen ägs av dig som kund. Vi drivs inte av att generera vinster till aktieägare – vi drivs att ge dig och dina pengar trygghet i vardagen

Varför arbetar Länsförsäkringar Bergslagen med hållbarhet?

Hållbarhetsarbetet gynnar våra kunder
Vår affär handlar till stor del om risktagande. Bakom varje försäkring finns en risk för att skador kan hända och varje lån innebär en risk att pengarna inte kan betalas tillbaka. Därför ligger det i vårt affärsintresse att minimera riskerna runt våra kunder och hjälpa kunden till en trygg ekonomi. I ett kundägt bolag är det extra viktigt att hållbarhetsarbetet verkligen ska gynna våra kunder. Det stärker oss också som en attraktiv arbetsgivare.

Vad ska ni fokusera på under 2018?
Vår ambition är att fler kunder ska se fördelarna med att bli Guldkund hos oss, för kundundersökningar visar att de kunder som har samlat sina bank- och försäkringsengagemang hos oss blir nöjdare och känner större ekonomisk trygghet. Vi ska också bli bättre på att möta alla invånare i vårt verksamhetsområde genom att rekrytera medarbetare med mer språkkompetens. När det gäller miljö arbetar vi intensivt med att minska koldioxidutsläpp på en rad olika sätt. Vi arbetar också med riskerna med naturskador.

Linda Kamsvåg, bolagets hållbarhetsstrateg

Linda Kamsvåg är bolagets hållbarhetsstrateg som tillsammans med medarbetare och chefer driver hållbarhetsarbetet. 2018 är första året vi sätter mål.

Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Uppförandekod

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.