Undvik att diskutera vems felet var

Gå inte ur fordonet innan du är säker på att du kan göra det utan att utsätta dig själv eller andra för fara. Undvik också att diskutera vållandefrågan på plats. Överlåt detta till oss och gör inte upp i godo med de inblandade. Kontakta polis om du känner dig osäker eller om du vill att polisen ska dokumentera olyckan.

Fyll i och skicka skadeanmälan till oss snarast möjligt

Det är viktigt att så mycket som möjligt kommer med i anmälan. Notera namn och adress på eventuella vittnen. 

Du kan göra din skadeanmälan via webben, skriftligt eller via telefon. Om du har krockat med ett annat motorfordon ska du göra din skadeanmälan via webben eller skriftligt.Innan du kan lämna in ditt fordon för reparation måste verkstaden göra en skadebesiktning. När du gjort din skadeanmälan hjälper vi dig hur du bokar in en tid för besiktning.

Anmäl skada

Om du kört på tamdjur, ren eller någon annans egendom

Då ska du anmäla detta till ägaren eller polisen. Om du kolliderat med större vilt ska du alltid kontakta polisen. Om bilen inte ägår att köra kan du ringa bärgare via vårt larmnummer 020-59 00 00.

Kontakta oss

Kontakta oss innan du beställer tid för reparation och be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan. Håll kontakt med verkstaden för att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt.