Åskskydd för villaägare

Varje år vållar åsk- och blixtnedslag stor ekonomisk skada för det svenska samhället. Det är också en av de vanligaste orsakerna till att du som kund väljer att kontakta oss till följd av skada. Därför har vi tillsammans med Mericon Sverige tagit fram ett förmånligt erbjudande till våra kunder där du just nu kan beställa ett överspänningsskydd med installation från 4 800 kronor.

Åskskydd för villaägare

– I nio fall av tio är det överspänningar som kommer in via el- och teleledningar som orsakar skador. Blixtnedslag i närheten av en bostad kan ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv men också på övrig utrustning som till exempel kyl, frys och robotgräsklippare. Genom att låta ett auktoriserat elföretag installera överspänningsskydd kan du skydda dig mot de flesta åskskadorna, säger Anders Lindhjem, Skadeförebyggare på Länsförsäkringar Älvsborg.

Vad är överspänningsskydd?

Ett överspänningsskydd leder överspänningar till elnätets jord i stället för vidare in i huset där det kan göra skada på din elektroniska utrustning. Skyddet monteras i de allra flesta fall i elcentralen och fungerar som en sorts säkerhetsventil för elnätet.

Om erbjudandet:

Du som har försäkrat en villa eller fritidshus hos oss på Länsförsäkringar Älvsborg kan köpa ett överspänningsskydd med installation från 4 800 kr inkl. moms (ordinarie cirkapris 5 900 kronor inkl. moms) förutsatt att du är berättigad till ROT-avdrag. Med ett installerat överspänningsskydd får du också 5% rabatt på din villaförsäkring samtidigt som du slipper självrisken om åskan ändå skulle orsaka skada. Observera att du behöver höra av dig och meddela oss när överspänningsskyddet är installerat!

Så beställer du:

Du beställer ditt överspänningsskydd med installation på Mericons hemsida via länken nedan. När du gjort din beställning kommer du inom två veckor att bli kontaktad av behörig elinstallatör från Elkedjan för tidsbokning av installationen.

Till erbjudandet hos Mericon

Visste du att...

Åskskador på den vanliga elinstallationen kan orsaka brand lång tid efter själva åsknedslaget. Bland annat om skadade elledningar har utsatts för fukt. Skadan kan visa sig allt från några dagar till månader efter åskvädret.