Barnförsäkring

Ge ditt barn en trygg start i livet

Ansök om barnförsäkring redan idag

Med vår barnförsäkring får ditt barn ett bra ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, även på fritiden. Längre ner på sidan hittar du ansökningsblankett.

Vill du prata barn- eller gravidförsäkring med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till och berättar mer om våra barn- och gravidförsäkringar.

Informationen gäller för Välj annat länsförsäkringsbolag

Om barnförsäkring

Ge ditt barn en bra start i livet

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Ändå är vi många som glömmer att skydda dem så som vi skyddar oss själva, våra hem och ägodelar mot olyckor. Med vår barnförsäkring får ditt barn ett bra ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, även på fritiden.

Varför behövs en barnförsäkring?

Samhällets skydd för barn är ofta otillräckligt. Och de försäkringar som kommunen tecknat gäller oftast enbart vid olycksfall men inte sjukdom, som är en vanlig orsak till invaliditet bland barn. Olycksfallsskyddet kan dessutom vara begränsat till att bara gälla under den tid som barnet vistas på dagis eller i skolan.

Vad täcker försäkringen?

Barnförsäkringen ger bland annat

  • invaliditetskapital vid både sjukdom och olycksfall
  • ersättning för vanprydande ärr
  • ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser
  • ersättning för vård i hemmet
  • kostnadsbidrag
  • ersättning vid dödsfall
  • vidareförsäkring utan hälsoprövning efter 25 års ålder

Försäkringen gäller dygnet runt. Du kan försäkra barn som inte fyllt 18 år och är bosatta i Sverige.

Läs mer i förköpsinformationen om vår barnförsäkring

 

Olycksfallsförsäkring för barn

Med vår individuella olycksfallsförsäkring får ditt barn ett bra skydd om det skulle drabbas av en olycka. Försäkringen ger även ersättning om olyckan leder till en bestående skada eller invaliditet. Till skillnad från barnförsäkringen gäller den däremot inte vid sjukdom.

Kontakta oss om du är intresserad av en olycksfallsförsäkring för ditt barn.

Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din barnförsäkring

Barnförsäkringen innehåller ett bra skydd för de allra flesta händelser men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar

Om du tecknar vår grundförsäkring Barnförsäkring har du samtidigt möjlighet att även teckna en tilläggsförsäkring för kostnadsbidrag för medfödda sjukdomar.

Tilläggsförsäkringen gäller när barnförsäkringen inte ger någon ersättning. Försäkringen måste tecknas före sex månaders ålder och upphör att gälla efter det att den försäkrade fyllt 12 år.

Tilläggsförsäkringen ger kostnadsbidrag vid exempelvis neuropsykiatriska störningar, epilepsi eller ämnesomsättningssjukdomar som är undantagna i grundförsäkringen om Försäkringskassan beviljat minst en fjärdedels vårdbidrag. Du kan få upp till två prisbasbelopp i kostnadsbidrag.

Viktig information

Viktig information om barnförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Den 1 juni lanserar vi vår nya barnförsäkring. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev så ser du vad som gäller för just dig vid en eventuell skada. Skadedagen avgör vilket försäkringsvillkor som gäller.