Barnförsäkring

Ge ditt barn en trygg start i livet

 • barnförsäkring som gäller både sjukdom och olycksfall
 • gäller dygnet runt, inte bara på fritiden
 • inga krångliga tilläggsförsäkringar
Informationen gäller för Välj annat länsförsäkringsbolag

Om barnförsäkring

Ge ditt barn en bra start i livet

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Ändå glömmer många att skydda dem så som vi skyddar oss själva, våra hem och ägodelar. Med vår barnförsäkring kan du känna dig trygg med att du har valt en bra försäkring för ditt barn.

Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå är en av de två viktigaste komponenterna i en barnförsäkring höga invaliditets- och vårdkostnadsersättningar. Där tål vi att jämföras. Vi vet att det är viktigt med riktigt bra skydd vid mer allvarliga händelser.

Varför behövs en barnförsäkring?

Eftersom samhällets skydd är begränsat till olycksfall och oftast bara gäller när barnet vistas i skolan är er familj betydligt tryggare om barnet till exempel skulle drabbas av invaliditet. Det är något nyblivna föräldrar kanske helst inte vill tänka på, men en barnförsäkring kan innebära stora skillnader i möjligheter till ekonomisk ersättning. 

Vill du prata barnförsäkring med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till och berättar mer om vår barnförsäkring.

Kontakta oss

 

Vad täcker försäkringen?

Vår barnförsäkring ger bland annat

 • ersättning för invaliditet
 • ersättning för vårdkostnader - som komplement till försäkringskassans vårdbidrag
 • ekonomisk första-hjälpen vid vissa diagnoser
 • ersättning för ärr och tandskador
 • ersättning vid dödsfall

Försäkringen gäller dygnet runt. Du kan försäkra barn som inte fyllt 18 år och är bosatta i Sverige.

Läs mer i förköpsinformationen om vår barnförsäkring

 

Exempel på ersättning om du har vår barnförsäkring

Erik 7 år får diagnosen diabetes som gör att han behöver insulinbehandling.

Erik kommer akut till sjukhuset, blir inskriven över natten och får stanna i 14 dagar. Därefter behöver Erik vård hemma i minst 30 dagar. Efter utredning beslutar försäkringskassan att Eriks föräldrar har rätt att få ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år. Eriks diabetes bedöms också ge en 15 procentig medicinsk invaliditet men anses inte påverka hans arbetsförmåga i framtiden.

Med vår barnförsäkring får Erik och hans föräldrar totalt nästan 445 000 kronor i ekonomisk ersättning:

 • akutvårdsersättning – 668 kronor
 • ersättning för sjukhusvistelse – 7 476 kronor
 • ersättning för vård i hemmet – 16 020 kronor
 • halvt kostnadsbidrag i två år – 97 900 kronor
 • en fjärdedels kostnadsbidrag i fem år – 122 375 kronor
 • medicinsk invaliditetsersättning – 200 250 kronor

Ersättningarna är beräknade på att Eriks föräldrar har valt ett försäkringsbelopp i sin barnförsäkring på 30 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.

Viktig information

Viktig information om barnförsäkring

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Den 1 juni 2015 lanserade vi vår nya barnförsäkring. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev så ser du vad som gäller för just er. Om något händer så avgör skadedagen vilket försäkringsvillkor som gäller.