Strukturerade placeringar

Spännande och flexibelt sparande

Skräddarsy dina investeringar

Strukturerade placeringar är en sparform där du själv kan välja marknad och risknivå.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Kalmar län

Om strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för olika sammansatta finansiella värdepapper. Vanligen handlar det om obligationer och optioner. Men det kan även innefatta exempelvis råvaror och valutor. 

Med strukturerade placeringar kan du enkelt investera i annars svårtillgängliga marknader. Du kan välja att placera i så kallade kapitalskyddade placeringar eller ej kapitalskyddade placeringar. 


Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är ett tryggt sätt att ta del i värdeutvecklingen på svenska eller utländska aktiebörser, råvaru- eller valutamarknaderna. Du får möjlighet att tjäna pengar när de underliggande tillgångarna på börserna stiger.

Obligationen skyddar ditt kapital vid börsfall och innebär att du minst får tillbaka minst det nominella beloppet efter löptidens slut.

Vad tror vi om marknaden just nu?

Varje månad sammanfattar våra experter det aktuella marknadsläget. Då får du en uppdatering av vår marknadssyn, information om aktuella händelser och de senaste spar- och placeringsförslagen.

Läs våra marknadsbedömningar


Aktieobligation Globala storbolag

Världsekonomin är inne i en fas med ökad tillväxt. Såväl investeringar som privatkonsumtion bidrar positivt, samtidigt som stabiliserade råvarupriser och tendenser till stigande löneökningar, främst i Usa gör att inflationen blir något högre framöver.

Aktieobligation Sverige

Bilden av svensk ekonomi har förstärkts ytterligare de senaste månaderna. Viktiga drivkrafter är ökad konsumtion och bostadsinvesteringar till stor del drivet av ökningen av immigranter.


Viktig information

Viktig information om våra finansiella tjänster

Här hittar du information om våra finansiella tjänster, allmän riskinformation och information om intressekonflikter.

Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper. När du bokat tid för kundmöte är det bra att du har läst igenom informationen inför vårt möte.

Information inför mötetGrundprospekt

Grundprospekt

Beskrivning av emittenten och de allmänna villkoren kring de finansiella instrument som emitteras.