Efterlevandeskydd - har du gjort ett aktivt val?

Det är viktigt att veta vilka val du kan göra för din pension och ditt efterlevandeskydd. Här får du kunskap, råd och vägledning för att kunna göra ett aktivt val.

Efterlevandeskydd, viktigt för mor och dotter.

Om du går bort, vad händer då?

Här förklarar vi vad som händer med din intjänade pension om du skulle gå bort innan du hunnit ta ut din pension, men även om det skulle ske under tiden du tar ut din ålderspension.

Din allmänna pension

Osäker på hur pensionen fungerar? Vi förklarar

 • Omställningspension
  Betalas ut av Pensionsmyndigheten till efterlevande partner vid dödsfall. Den betalas månadsvis under ett år eller tills det att yngsta barnet fyller 12 år. För att få omställningspension måste vissa saker uppfyllas, exempelvis ska du vara under 66 år och bott ihop med den avlidne de senaste fem åren. Ni ska ha varit gifta eller varit sambo med barn. Sambor utan barn kan inte få omställningspension.
 • Inkomstpension
  Omfattas inte av något efterlevandeskydd.
 • Premiepension
  Premiepensionen omfattas inte av något efterlevandeskydd så länge du tjänar in till den. Men i samband med att du börjar ta ut din premiepension kan du välja att lägga till ett efterlevandeskydd. Det kan betalas ut till din make eller sambo. Observera att dina barn inte kan ta del av premiepensionen.

Tjänstepension

I de flesta tjänstepensioner finns någon typ av efterlevandeskydd. Det kan ingå automatiskt eller så behöver du själv välja om du vill att det ska ingå. Efterlevandeskydd betalas ut till din efterlevande månadsvis under ett antal år om du skulle gå bort. Vi förklarar mer hur det fungerar under Efterlevandeskydd.

Eget pensionssparande

Om du har ett sparande i en försäkring som innehåller ett efterlevandeskydd finns även ett förmånstagarförordnande som talar om vem som pengarna ska betalas ut till om du går bort.

Funderar du på att starta ett eget pensionssparande, läs mer här

Vad innebär efterlevandeskydd - vilka val kan du göra?

Ett efterlevandeskydd innebär en ekonomisk trygghet för dina efterlevande när du går bort. En viktig fråga att ställa sig är om din familj behöver denna trygghet eller om du är i ett större behov av en högre pension. Det beror också på var du befinner dig i livet just nu. Du kan oftast ändra ditt val för efterlevandeskydd fram till dess att pensionen börjar betalas ut. Förmånstagare kan du ändra när du vill. Det är viktigt att känna till de olika skillnaderna och de val du aktivt kan göra för att påverka.

För vissa tjänstepensionsavtal ingår efterlevandeskydd automatiskt, för andra behöver du göra ett aktivt val. Det finns flera olika skydd att välja mellan, nedan följer de allra vanligaste.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att hela eller delar av din pension betalas ut till din familj, som är dina förmånstagare, vanligtvis din make/maka/sambo och dina barn. Skulle du gå bort innan din pension börjar betalas ut, utbetalas återbetalningsskyddet under maximalt 20 år. Om du vill ändra förmånstagare kan du kontakta oss.

Om du går bort efter att du gått i pension fortsätter utbetalningarna till förmånstagare i maximalt 20 år med avräkning för den tid som din ålderspension har betalats ut.

Utan återbetalningsskydd så blir din tjänstepension med allra största sannolikhet högre. I många fall 5 till 10 procent. Det beror på att du får ta del av något som kallas arvsvinst. Arvsvinst uppstår när någon går bort och inte har återbetalningsskydd i sin försäkring. Pengarna som då finns kvar i försäkringen fördelas, helt eller delvis, till dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring.

Arvsvinsten skiljer sig från år till år och är beroende av hur många pensionärer i samma ålder som inte har återbetalningsskydd och hur många det är som avlider. Det betyder också att om du går bort kommer din intjänade tjänstepension att fördelas mellan andra försäkringstagare som gjort samma val som dig.

Efterlevandepension (Familjepension)

Med efterlevandepension får din familj en extra trygghet om du skulle gå bort före pensioneringen. Det innebär att din familj får ett visst belopp utbetalat varje månad under en bestämd period. Beroende på vad du väljer kostar din efterlevandepension olika mycket och kostnaden för skyddet dras från inbetalningarna till din tjänstepension. I takt med att du blir äldre blir din efterlevandepension dyrare. Den slutliga pensionen blir något lägre när du väljer efterlevandepension.

Kontakta oss så berättar vi mer om skyddet

Tjänstegrupplivförsäkring

Cirka 90 procent av alla anställda har en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som betalas av arbetsgivaren. När en anställd avlider utbetalas ersättning till efterlevande. Kolla upp vilket skydd du har från din arbetsgivare.

Länsförsäkringars pensionsekonom Trifa Chireh

"Generellt är det bra att se över återbetalningsskyddet i samband med giftermål, att man blir sambo, skilsmässa, bostadsköp, separation, när man får barn eller när barnen blir självförsörjande."

Här ger Trifa Chireh sina bästa tips kring efterlevandeskydd utifrån ålder och livssituation.

Trifa Chireh, pensionsexpert, porträtt.

25–35 år

Du är sannolikt i början av arbetslivet och har kanske inte ännu någon familj att skydda. Om så är fallet är det onödigt att betala för återbetalningsskydd eller efterlevandepension redan nu. (Dina föräldrar kan du inte göra till arvtagare när det gäller tjänstepension).
35–55 år

Du har barn som bor hemma eller en partner du lever med och desto större anledning att se till dina efterlevande. Du bör ta hänsyn till dina efterlevandes ekonomi och behov. Du som är närmare 35 än 55 kanske ännu inte hunnit spara ihop så mycket pengar i din tjänstepension vilket innebär att återbetalningsskyddet inte ger ett speciellt bra skydd. För många är efterlevandepension eller en livförsäkring ett bra komplement.

55–65 år

Du har antagligen barn som flyttat ­hemifrån och är självförsörjande vilket innebär att du har mindre anledning att skydda dina efterlevande. Det talar å ena sidan för att du kan minska ditt försäkringsskydd, å andra sidan har tjänstepensionskapitalet blivit stort då du jobbat länge. Det talar för att det kan ­vara värt att behålla eller teckna ett åter­betalningsskydd (om möjligheten finns).

65 år och uppåt

Du bör se över återbetalningsskyddet inför pensionsinträdet eftersom det inte längre går att välja till ett återbetalningsskydd när tjänstepensionen väl börjat betalas ut.

  

Ställ dig de här frågorna innan du gör ditt val

 1. Är din familj beroende av din inkomst?

 2. Saknar du familj?

  I så fall kan du välja till efterlevandeskydd vid ett senare tillfälle om din situation skulle förändras.

 3. Behöver du en högre inkomst som pensionär?

Hur gör jag mitt val?

Om du har din tjänstepension hos Länsförsäkringar kan du välja bort eller välja till återbetalningsskydd och andra efterlevandeskydd. 

Du kan behöva fylla i en hälsodeklaration beroende på när i tiden du väljer att lägga till efterlevandeskydd.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Vad händer med pensionen vid skilsmässa?

Varken inkomstpension eller premiepension ingår vid en bodelning, utan var och en behåller sin pensionsrätt. Om en partner har överfört sin premiepension går den inte att få tillbaka utan tillhör mottagaren. Tjänstepensionen som vanligen ägs av arbetsgivaren, ingår inte heller vid en bodelning. Undantag finns dock om exempelvis den försäkrade är ensam aktieägare och därför har stort inflytande över sin pension. Det egna privata sparandet ingår vid bodelning för gifta par och ska delas lika om det inte är oskäligt eller är enskild egendom. När sambor separerar ingår inte sparandet vid bodelning.

Profilbild för Trifa Chireh

Trifa Chireh

Pensionsekonom

Trifa Chireh arbetar som pensionsekonom på Länsförsäkringar. Hon brinner för att sprida kunskap om pension och trygghetslösningar för såväl privatpersoner som företagare.

Instagram: @trifa_chireh_pensionsekonom

Trifa Chireh arbetar som pensionsekonom på Länsförsäkringar. Hon brinner för att sprida kunskap om pension och trygghetslösningar för såväl privatpersoner som företagare.

Instagram: @trifa_chireh_pensionsekonom