Kalmarsundsskolan först ut i samarbete för mobilfria skolor – ”Fantastiskt glada”

Mer lek, rörelse och samvaro på rasterna – utan mobiltelefoner. Det har varit målet för Kalmarsundsskolan under en längre tid. I dag blev dem också första skola att gå in projektet Mobilfri Skola. Initiativtagare till projektet Mobilfri skola är Länsförsäkringar Kalmar län som var på plats under fredagen för att skänka friskvårdspaket till skolans elever.

Mentorer_mobilfriskola
Foto: Länsförsäkringar Kalmar län

I dag rör barn och ungdomar på sig allt mindre. Bland annat som en följd av mobiltelefonens införande. Därför har Länsförsäkringar Kalmar län startat projektet Mobilfri skola för att hjälpa länets skolor att främja fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa hos elever. En skola åtar sig att bli mobilfri genom att skolledningen inför det i skolans ordningsregler. Genom detta intygas att alla elever lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner i säkert förvar under skoltid. I gengäld levererar vi på Länsen.
– När mobilerna försvann så ökade behovet av andra rastaktiviteter, därför är vi fantastiskt glada för att vi fått ett tillskott av bollar, hopprep och kortlekar, säger heltidsmentorerna Mikael, Esed, Suzana och Sofia.

”Positiva effekter även utanför skolan”
Mobilfri skola lanserades under i slutet av augusti under Kalmarsundsveckan i samband med att överläkare Anders Hansen berättade om vikten av fysisk rörelse.
Det är viktigt att poängtera att med mobilfri skola avses naturligtvis inte digitala hjälpmedel under lektionstid, detta säger Emma Jonasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Kalmar Län.
– Insatsen är ett led i vårt arbete för öka den fysiska och psykiska hälsan. Forskning visar på att barn som rör på sig även kortare stunder har bättre förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen. Det finns många fler positiva effekter utav att en skola blir helt mobilfri då det sociala samspelet ökar mellan eleverna när det får umgås ”på riktigt”. Mobbning och kränkningar i den digitala världen uteblir under skoltid och man får istället en chans att lösa konflikter som uppstår då det inte sker i det dolda. Telefoner ses också ofta som en statuspryl och genom att ta bort den så minskar riskerna för ojämnlikhet
, säger Emma Jonasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Kalmar län.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Vi finns här för att göra våra kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning och heltäckande försäkringsskydd. Men också genom att engagera oss på djupet i det samhälle som vi och våra kunder lever och verkar i. 

Se alla pressmeddelanden