Vi byter namn till LF Västernorrland

Under augusti-september börjar vi använda LF Västernorrland som nytt namn. Visuellt blir förändringen synlig när vår uppdaterade logotyp och namn syns på allt från skyltar, på webben, i appen samt i digitala kundbrev.

Ny logotyp LF Västernorrland

Vi kommer att förkorta Länsförsäkringar till LF och använda LF Västernorrland som namn. På så sätt får vi ett namn och varumärke som redan idag kopplas till oss, är enklare att säga och som kommer att ge en tydligare och mer lättillgänglig digital upplevelse.

Förkortningen LF kommer att användas av både kunder, media, branschen i stort och våra medarbetare. Dessutom kan vi enkelt koppla namnet LF Västernorrland till hela vårt erbjudande inom sparande, lån, försäkring, boende, hälsa och pension.

Symbolen i Länsförsäkringars varumärke är orörd och namnen LF och Länsförsäkringar kommer båda att användas i extern kommunikation. Det juridiska namnet för bolaget är fortsatt Länsförsäkringar Västernorrland. Under 2023 och 2024 går 20 av 23 länsförsäkringsbolag successivt över till LF inom Länsförsäkringar.

Se alla nyheter