Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Tillväxten i den globala ekonomin bromsar in och inflationen fortsätter att vara hög. Flera centralbanker i världen stramar åt penningpolitiken i en snabbare takt och den politiska osäkerheten fortsätter att vara stor. Under sommaren har börserna präglats av rejäla fall följt av ordentlig återhämtning. Räntorna har också sjunkit när oro över svagare tillväxt har ökat. Inflationen och snabba räntehöjningar från centralbankerna utgör de främsta riskerna mot den globala konjunkturen. Risken för en recession i flera utvecklade ekonomier har ökat markant, men är fortfarande inte vårt huvudscenario.
 

Se augusti månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter