Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter att accelerera, ledd av en mycket stark tillväxt i USA. Europa halkar efter just nu men tillväxten förväntas ta fart senare under året när länderna börjar att lätta på restriktionerna. Tillväxten i Kina tappar fart när det kraftiga stödet av finanspolitiken nu börjat att dras tillbaka och Japan drabbas av skärpta restriktioner. Finansiella marknader uppvisar optimism och penningpolitiken bedöms fortsätta att vara mycket expansiv trots en högre inflation under de kommande månaderna. Vår bedömning är att riskerna minskat men fortsätter att vara kopplade till utvecklingen av pandemin.

Investeringshjälpen maj 2021

Se alla nyheter