Självrapporterade psykiska besvär hos landets unga ökar

Den självrapporterade psykiska ohälsan hos barn och unga ökar i Sverige. Många av landets barn och unga saknar kunskap om var man kan vända sig om man mår dåligt. Dessutom saknar man också verktyg för att hantera den egna psykiska hälsan.

forskningsfonden-psykisk-ohalsa-ungdomar

Det visar en forskningsrapport som Länsförsäkringar genomfört tillsammans med Malmö universitet och Mind. Forskningsrapporten Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar är en kartläggning över initiativ och insatser i Sverige och en rad andra länder. Utifrån kartläggningen listas även rekommendationer för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Läs pressmeddelandet om forskningsrapporten här

Ta del av kortrapporten här

 

Se alla nyheter