Att brandöva med familjen kan rädda liv

De allra flesta som skadas i bränder gör det i hemmet, och barns lek står för en hög andel brandtillbud varje år. Ändå missar många att genomföra brandövningar eller att prata brandsäkerhet tillsammans med familjen.

Mikael Schéele riskingenjör
Vår riskingenjör Mikael Schéele tipsar om att brandöva hemma.

– Regelbundna brandövningar är ju standard på till exempel arbetsplatser och skolor, säger Mikael Schéele, riskingenjör på Länsförsäkringar Västernorrland. Men när det kommer till att göra samma sak hemma i bostaden glöms det tyvärr ofta bort, vilket kan få ödesdigra konsekvenser.

En undersökning gjord av Länsförsäkringar visar att så många som 80 procent aldrig pratat med sina barn om vad de ska göra om det börjar brinna i hemmet. Detta trots att de allra flesta som årligen skadas eller omkommer i bränder gör det just i sin egen bostad.

För att utbilda och förbereda familjer för hur de ska agera om det börjar brinna i hemmet har Länsförsäkringar tagit initiativ till ”Sveriges största brandövning” där alla barnfamiljer uppmuntras till och får stöd i att genomföra en brandövning.

– Kampanjen genomförs i slutet på november och början på december eftersom det är vanligast att det börjar brinna just under årets mörka månader, då vi ofta är inomhus och tänder ljus eller eldar i brasan. Att gå igenom hur man utrymmer och hittar till en återsamlingsplats är enkla åtgärder som kan rädda liv, säger Mikael Schéele.

För småbarnsföräldrar kan det vara värt att tänka på att barn kan reagera instinktivt på en eldsvåda genom att springa och gömma sig, till exempel under sängen eller i en garderob. Därför är det extra viktigt att lära barnen att istället ropa på hjälp och att ta sig ut ur bostaden.

– Ett bra tips är att genomföra övningen som en rolig och lärorik lek, berättar Mikael Schéele. Då kan man gå igenom vad som händer om det börjar brinna, hur brandvarnaren låter och var i hemmet man kan hitta brandsläckare eller brandfilt. Man ska också komma ihåg att bestämma var man ska ses om man måste lämna bostaden. Med en överenskommen återsamlingsplats är det lätt att avgöra att alla kommit i säkerhet, men detta är något många missar att tänka på.

En av de vanligaste brandorsakerna i småhus är felanvända eldstäder, medan glömda spisplattor står för flest bränder i flerbostadshus. Barns lekar kan kopplas till uppemot en femtedel av alla brandtillbud, varför kunskap och medvetenhet i familjen är viktiga skyddande faktorer.

– Mitt råd är att försöka förebygga genom att lära barnen om riskerna med att leka med tändstickor och eld, säger Mikael Schéele. I många fall är det barns nyfikenhet som leder till olyckor, så för att ta bort spänningsmomentet och lära barnen att göra rätt kan man pröva att låta dem tända och släcka ljus under överseende av en förälder. Att öva på brandsäkerhet måste inte vara formellt eller ta särskilt lång tid, men kan i slutändan göra skillnad mellan liv och död.

Gör en brandövning hemma med barnen

Gör din egen brandövning hemma hos dig. Det tar inte mer än några minuter, men kan rädda liv. För att göra det enkelt att genomföra en brandövning i hemmen finns en steg-för-steg-lista på den särskilt framtagna sajten sverigesstorstabrandovning.se. Den kan du ha i mobilen under tiden som övningen genomförs. På sajten finns också många förebyggande råd och tips samt fakta om bränder.

Gör brandövningen här

Checklista för att förebygga bränder hemma

Här är checklistan för dig som vill förebygga bränder hemma. Gå igenom listan och se om det är något du kan göra för att leva ännu mer brandsäkert.

Testa din brandvarnare

Testa dina brandvarnare regelbundet – helst varje månad men minst en gång per år. En bra minnesregel är att göra det på Brandvarnarens dag 1 december varje år. Kontrollera också att de är rätt placerade – en i vardagsrummet och en i varje sovrum.

 

 

Se alla nyheter