Besök för genomgång av din villaförsäkring

Vi har under flera år besökt alla våra nya villaförsäkringskunder för att ge skadeförebyggande råd och för att säkerställa att försäkringslösningen är rätt anpassad utifrån din fastighet och ditt försäkringsbehov. Nu är det dags att även besöka dig som varit kund en tid hos oss. Besöket är helt kostnadsfritt för dig.

Hus
Nu gör vi skadeförebyggande besök hos dig som varit kund hos oss en tid.

Kontakt för att boka en tid

Vår samarbetspartner Nomor AB kommer inom kort att kontakta dig för att boka en tid för ett besök.

Vad besöket innebär för dig:

  • Du finns hemma för att ta emot oss.
  • Vi ser över din fastighet tillsammans med dig.
  • I dialog med dig går vi igenom eventuella förändringar i försäkringsskyddet och ger skadeförebyggande råd.

Vad som händer efter besöket:

  • Våra försäkringshandläggare skickar ut dokumentation av vad som gicks igenom vid besöket.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0611-36 53 00, e-post: info@lfy.se

 

Se alla nyheter