Efter julmyset: Julgranens klimatsmarta liv

Varje år går det åt drygt tre miljoner julgranar för att sprida julstämning runtom i landet. Nu är det snart dags att kasta ut granen och då är det bra om vi alla ser till att återvinna den på ett bra sätt.

Barn vid julgran
Odlad svensk gran har minst klimatpåverkan, se till att återvinna den!

Drygt 3 miljoner av Sveriges runt 4,5 miljoner hushåll köper en julgran. I Sverige är julgransodling i kommersiellt syfte ganska begränsad medan det i grannländerna Danmark och Norge bedrivs storskalig odling. Det innebär att de flesta julgranarna importeras.

– Granen ger julstämning en kort tid i våra hem så för att den ska göra klimatnytta efter sin pyntade tillvaro är återvinningen en viktig aspekt, säger Johan Litsmark naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Många kommuner samlar in granarna, flisar dem och bränner dem för att utvinna energi som ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader. Ta reda på vad som gäller i din kommun.

– Och en enda julgran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra fulla maskiner tvätt, eller för att driva en kombinerad kyl och frys i nästan tre veckor. Så varje julgran som återvinns är viktig för klimatet. 
Bor du i en kommun som inte ordnar uppsamlingsplatser och som har flera mils körsträcka till återvinningscentralen kan du själv tar hand om återvinningen. Du kan elda upp den eller låta hästar, får och getter gnaga av barr och barken om du har djur i närheten.

Miljöranking julgran

  • Bäst – miljömärkt närodlad gran eller egenhuggen gran, till exempel som en del av naturlig gallring. Att hugga en gran ingår inte i allemansrätten, du måste ha markägarens tillåtelse. 
  • Näst bäst – odlad svensk gran, och ännu bättre om man går ihop och köper in flera granar, för att minimera transporterna.
  • Mindre bra - kungsgran och andra ädelgranar, de kräver mycket gödsel och bekämpningsmedel
  • Sämst – plastgran; de tillverkas främst i kinesiska fabriker och produktion, transporter och utsläpp av kemikalier vid nedbrytning och förbränning ger störst miljöpåverkan.

Korta fakta om julgranen:

Äkta julgran minst miljöpåverkan

Den äkta julgranen har kanske minst miljöpåverkan av allt det som köps eller konsumeras kring jul. När julgranen växer absorberar den koldioxid och avger syre. Rötterna stabiliserar marken, skyddar vattenförsörjningen och kan ge fristad till vilda smådjur.

En mängd olika julgranar 

I Sverige odlas det mest rödgran (vanlig gran), nordmannsgran (även kallad kungsgran), blågran (kallas silvergran) och serbisk gran, de flesta i södra Sverige. En dold stjärna som knappt gjort entré i svenska odlingar är klippgranen, som odlas i stor skala i Norge.

Speciella frön till julgransodling 

Det är skillnad på det frö som används till att producera skogsplantor och de frön som passar till julgransplantor. Skogsindustrin vill ha raka, snabbväxande träd med färre grova grenar och färgen på barren är sekundär. Till julgransodling vill man i stället ha buskigare och mer långsamväxande granar med en djup vacker färg.

Julgransfabriken är i gång året om 

En julgransodlare har fullt upp hela året. Det ska röjas ogräs, stammas upp, gödslas, formklippas, märkas och eventuella insektsangrepp ska bekämpas.

Plastgranen 

De flesta konstgjorda julgranar är gjorda av en blandning av plast och metall. De tillverkas främst i kinesiska fabriker och måste transporteras mycket långt för att nå kunderna. I USA har avancerade plastgranar slagit hårt mot de amerikanska julgransodlarna. Dock håller trenden på att vända till fördel för den äkta granen. Bland annat för att vissa plaster och metaller visat sig vara hälsofarliga och i Kalifornien krävs därför varningsetikett för plastgranar.

Återvinning 

När julen är över kan den äkta granen med fördel återvinnas. Julgranen sorteras som trädgårdsavfall på återvinningscentralen. Där mals den ner och återvinns till kompostjord, biobränsle och biogas. Julgranen kan också sänkas i sjöar för att skapa bra lekplats och ett gömställe för fisk och andra smådjur vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Se alla nyheter