Hjältarnas hus - en trygg miljö för svårt sjuka barn

Vi tycker det är viktigt att barnfamiljer i Västernorrland med barn som är långvarigt sjuka ska känna sig trygga. Därför stödjer vi familjehuset Hjältarnas hus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 

I Hjältarnas hus kan barn bo tillsammans med sin familj.

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från bland annat vårt län, och många bor långt ifrån Umeå. Det innebär att familjer måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk. I och med Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans med sina nära under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader. 

Hjältarnas hus ska fungera som ett tillfälligt hem nära sjukhuset, där man kan laga mat, ha fredagsmys och ta emot släktingar och vänner. Någonstans där man kan ha en så fungerande vardag som möjligt och där det friska kan stå i fokus. Forskningen visar också att barn som får bo med sin familj i en trygg miljö förbättrar sina förutsättningar att återhämta sig och att tillfriskna snabbare.

Familjehuset Hjältarnas hus öppnade i maj 2017 och byggdes av Barncancerfonden Norra och Landstinget Västerbotten på Norrlands universitetssjukhus område i Umeå. Vi tillsammans med de tre andra länsförsäkringsbolagen i Norrland var några av sponsorerna till bygget. 

I våra fullmäktigeval skänker vi varje år 10 kronor per röst till Hjältarnas hus. Efter fullmäktigevalet 2017 kunde vi överlämna 10 000 kronor i en gåva som användes till att bygga ett legorum på Hjältarnas hus. Efter valet 2018 lämnade vi en gåva på 10 000 kronor till ett gymnastikrum och 2019 överlämnade vi 10 000 kronor till ett skogsrum.

Vi sponsrar:

Läs mer:

Efterlängtad öppning av Hjältarnas hus

2017: Legorum - Länsförsäkringars julklapp till Hjältarnas hus

2018: 10 000 kronor till ett gymnastikrum - Länsförsäkringars julklapp till Hjältarnas hus

2019: Skogsrum - vår julklapp till Hjältarnas hus