Klimatturné i Västernorrland

För att sprida kunskap hos allmänheten i Västernorrland genomför vi regelbundet föreläsningsturneér i länet. 

Under 2018 föreläste vår risktekniker Per Ångman om solenergi på kvällsträffar i Örnsköldsvik, Sundsvall, Härnösand och Sollefteå. Åhörarna fick lära sig vilka regler som gäller vid elinstallationer i anslutning till solenergianläggningar och vilka riskerna är. Skador som kan uppstå på anläggningarna, hur man ska försäkra dem och vad som gäller vid skada stod också på agendan.

Pär Holmgren, som är naturskadespecialist hos Länsförsäkringar AB, deltog på Absolicons event på Härnösands teater och pratade om klimatförändrigar, Besökarna fick också information om solenergi från Absolicon och vi fanns på plats med en monter.