Sveriges största brandövning ska locka fler att öva hemma

Brandövningar är vanliga på arbetsplatser och i skolor, men få brandövar hemma. Eftersom 8 av 10 dör i sina hem genomför vi varje höst Sveriges största brandövning för att lära fler att brandöva hemma med sin familj. 

Varje höst genomför vi Sveriges största brandövning tillsammans med de flesta andra länsförsäkringsbolagen.

Genom informationsinsatser, filmer, kundmöten och samarbete med räddningsjänsten sprider vi viktig information om hur man brandsäkrar sitt hem, brandövar hemma och minskar riskerna för bränder. 

Läs mer

Sveriges största brandövning