Vi utbildar våra lokala leverantörer

Vi arbetar med att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering. I våra avtal med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för att bytas ut.

Vi utbildar våra lokala leverantörer

Länsförsäkringar Västernorrland har så kallade avropsavtal med cirka 65 leverantörer för att omhänderta återställanden vid skador. Omkring 45 av dessa finns inom motorsektorn och 20 inom egendoms- och byggsektorn. En majoritet av avtalsleverantörerna är entreprenörer från länet.

Under 2020 reparerade våra leverantörer skadade bilar och övriga motorfordon för över 100 miljoner kronor. Återställandet av skadade hus och fastigheter kostade ungefär 200 miljoner kronor.

Storleken på affären ger oss möjligheter att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering, vilket också görs årligen. I avtalen med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för bytas ut.

Under 2020 har användandet av begagnade reservdelar legat kar på samma nivå, 14 procent, som 2019. Andelen plastreparationer har minskat från 27 till 24 procent.

Några av de större leverantörer vi samarbetar med är saneringsföretaget Nomor och fastighetsbolagen Hernö fastigheter, Diös samt Nordiska centrumhus, som vi också hyr våra kontorslokaler av. Andra större leverantörer är Bloomberg inom kapitalförvaltningen. På marknadssidan arbetar vi med Carat och iProspect och på personalsidan Feelgood. Flertalet av våra cirka 550 leverantörer är lokala och ersättningen till dem uppgår till cirka 45 miljoner kronor årligen.