Vi utbildar våra lokala leverantörer

Vi arbetar med att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering. I våra avtal med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för att bytas ut.

Länsförsäkringar Västernorrland har så kallade avropsavtal med cirka 65 leverantörer för att omhänderta återställanden vid skador. Omkring 45 av dessa finns inom motorsektorn och 20 inom egendoms- och byggsektorn. En majoritet av avtalsleverantörerna är entreprenörer från länet.

Under 2019 reparerade våra leverantörer skadade bilar och övriga motorfordon för över 100 miljoner kronor. Återställandet av skadade hus och fastigheter kostade ungefär 200 miljoner kronor.

Storleken på affären ger oss möjligheter att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering, vilket också görs årligen. I avtalen med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för bytas ut.

Under 2019 har användandet av begagnade reservdelar minskat från 15 till 14 procent och medan andra plastreparationer ökat från 26 till 27 procent.

Några av de större leverantörer vi samarbetar med är saneringsföretaget Nomor och fastighetsbolagen Westerlinds fastigheter, Diös samt Nordiska centrumhus, som vi också hyr våra kontorslokaler av. Andra större leverantörer är; på marknadssidan Carat och iProspect, och på personalsidan Feelgood. Flertalet av våra cirka 550 leverantörer är lokala och ersättningen till dem uppgår till cirka 40 miljoner kronor årligen.