Vi utbildar våra lokala leverantörer

Vi utbildar våra lokala leverantörer

Vi arbetar med att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering. I våra avtal med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för att bytas ut.

Länsförsäkringar Västernorrland har så kallade avropsavtal med cirka 65 leverantörer för att omhänderta återställanden vid skador. Omkring 45 av dessa finns inom motorsektorn och 20 inom egendoms- och byggsektorn. En absolut majoritet av avtalsleverantörerna, på såväl fordonssidan som byggsidan, är entreprenörer från länet.

Under 2018 reparerade våra leverantörer skadade bilar och övriga motorfordon för över 100 miljoner kronor. Återställandet av skadade hus och fastigheter kostade cirka 150 miljoner kronor. 

Storleken på affären ger oss möjligheter att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering, vilket också görs årligen. I avtalen med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för bytas ut.

Under 2018 har användandet av begagnade reservdelar ökat från 14 till 15 procent och andra plastreparationer har ökat från 25 till 26 procent.

Flertalet av våra cirka 550 leverantörer är lokala och ersättningen till dem uppgår till cirka 40 miljoner kronor årligen.

Läs mer:

Vi utser Årets bilplåtverkstad