Vi hjälper våra kunder att undvika skador

För att minska klimat- och miljöriskerna bedriver vi ett metodiskt skadeförebyggande arbete. Att undvika en skada är alltid en vinst för miljön, lokalsamhället och för kunden.

Som kundägt bolag är vårt primära uppdrag att värdera och begränsa kollektivets försäkringsrisker. Det arbetet bidrar till lägre miljöpåverkan med mindre avfall, färre kemikalier, lägre energiförbrukning, minskad materialanvändning och färrre transporter.

Störst positiv miljöpåverkan nås när vi förebygger natur, vatten-, brand- och motorskador.

Här är några exempel på hur vi hjälper våra kunder att undvika skador:

Skadeförebyggande besök med installation av vattenlarm

I vår villa-, fritidshus- och gårdsförsäkring ingår ett besök av våra skadeförebyggare. Sedan 2010 genomför våra skadeförebyggare över 2000 kundbesök per år. Vid besöket går de igenom kundens våtrum, brandskydd och informerar om risker och föreslår åtgärder. De installerar också ett gratis vattenlarm under diskbänken som varnar vid droppläckage. Läs mer om våra skadeförebyggande besök

Utbildning av hantverkare

Våra skadeförebyggande besök ger en god bild av vilka de typiska bristerna i kundernas bostäder är. En del av dessa brister beror på okunskap hos kunden som äger bostaden, men vissa av bristerna beror på okunskap bland de hantverkare som installerar kök och badrum. Statistiken visar att åtta av tio kök inte uppfyller kraven, trots att Boverkets byggregler om vattensäkerhet funnits i mer än tio år. Därför är utbildning av, och erfarenhetsutbyte med, hantverkare en prioriterad aktivitet för oss.

Bidrag till installation av vattenfelsbrytare

Vi ger ett bidrag till våra kunder som installerar en vattenfelsbrytare i sitt hem. Läs mer om vårt bidrag till vattenfelsbrytare

Förmåner till kunder som skadeförebygger

Vi ger rabatt på boendeförsäkringen till de kunder som har brandvarnare, pulversläckare, jordfelsbrytare och vattenfelsbrytare i sin bostad. Läs mer om Länsskydda