Så slipper du dubbel skatt på ditt pensionssparande

 • Avsluta ditt privata pensionssparande i IPS eller privat pensionsförsäkring.
 • Se över om du har ett försäkringsskydd kopplat till sparandet (exempelvis vid sjukskrivning eller dödsfall). Kontakta oss så hjälper vi dig.
 • Starta ett nytt sparande i till exempel ISK eller kapitalförsäkring.

Att spara långsiktigt är lika viktigt som tidigare

 • Du kan spara enkelt på ett investeringssparkonto (ISK) med möjlighet till sparande i flera olika placeringsformer.
  Läs mer om ISK 
 • Du kan spara i fonder i en kapitalförsäkring och har också möjlighet att koppla till skydd för ditt sparande om något händer, exempelvis långvarig sjukdom.
  Läs mer om Kapitalförsäkring 
 • Du kan också välja att löneväxla via din arbetsgivare. Det innebär att du byter en del av din bruttolön mot en inbetalning i en tjänstepensionsförsäkring. Löneväxling är endast fördelaktig om du tjänar mer än 40 000 kronor i månaden.
  Läs mer om Löneväxling 

Frågor och svar

Vad ska jag göra om jag sparar regelbundet i privat pensionsförsäkring eller IPS?

Om du betalar via autogiro bör det avslutas direkt. Kontakta oss så får du hjälp. Om du har vår internettjänst kan du enkelt logga in och avsluta ditt månadssparande till din IPS. 

Vad händer med försäkringsskyddet i min pensionsförsäkring om jag slutar spara?

Om du har någon form av försäkringsskydd kopplat till ditt sparande bör du se över det. Det beror bland annat på din egen situation och vilken typ av pensionsförsäkring du har idag. Kontakta oss så får du hjälp.

Ska jag välja investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Båda sparformerna erbjuder enkla sätt att spara och du kan ändra din placering utan att få några skattekonsekvenser. Med ett sparande i ISK eller kapitalförsäkring kan du köpa, sälja och byta placering hur ofta du vill, utan att ta upp det i din deklaration. Du beskattar inte enskilda vinster utan betalar en årlig schablonskatt istället.

 • ISK är en samlingsplats där du kan ha olika typer av sparanden till dig själv till exempel fonder, aktier och andra typer av värdepapper. Här sparar du långsiktigt och flexibelt och kan köpa, sälja och byta hur ofta du vill utan att ta upp det i din deklaration. Du kan månadsspara eller sätta in engångsbelopp och kan när som helst ta ut dina pengar. Du betalar ingen avgift och du kan inte välja till försäkringsskydd.

 • Med en kapitalförsäkring kan du spara till dig själv men även till dina barn eller barnbarn. Det kan vara en bra lösning om du vill vara säker på att en viss person ska få ut pengarna vid en viss tidpunkt. Våra kapitalförsäkringar passar bra både som långsiktigt målsparande för till exempel dina barnbarn och som eget pensionssparande. Du betalar en avgift och du kan välja till försäkringsskydd.

Vad händer med det kapital jag redan har sparat?

Det kapital du sparat berörs inte av den ändrade avdragsrätten. Om du sparar i en fondförsäkring eller i en IPS kan du precis som tidigare placera om pengarna och börja ta ut dem vid 55 års ålder.

Avdragsrätten behålls för vissa grupper

Har du inkomst av näringsverksamhet eller helt saknar pensionsrätt i din anställning kan du även i framtiden göra avdrag för motsvarande 35 procent av inkomsten i din näringsverksamhet eller av din lön, upp till 10 prisbasbelopp, 444 000 kronor för 2014, i pensionssparande.

Vill du ha personliga råd för din pension som särskilt passar dig är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Återköpa privat pensionsförsäkring

1 januari 2016 införde Skatteverket nya regler för återköp av privata pensionsförsäkringar. Detta gäller de som understiger ett prisbasbelopp, (48 300 kronor för 2022)

Det innebär att du kan återköpa dina privata pensionsförsäkringar eller IPS som var för sig inte överstiger ett prisbasbelopp i värde utan dispens, vilket du behövde tidigare. Observera att du får betala inkomstskatt på det belopp du återköper. 

För de privata pensionsförsäkringarna är en förutsättning för återköp att din försäkring tillåter det.

Kontakta oss om du vill ha hjälp eller har frågor.

Läs mer på Skatteverket