Skadeförebyggande besök

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Om våra skadeförebyggande besök

För att minska risken för vattenskador, bränder och inbrott hemma hos dig som kund, ingår ett skadeförebyggande besök när du köper en villa-, gård- eller fritidshusförsäkring.

Besöket är kostnadsfritt och tar i genomsnitt en timme.

Under besöket kontrollerar våra experter dina våtrum, ditt kök och ser över ditt brand- och inbrottsskydd. Du får en diagnos över hur läget är i ditt hem och råd och tips för att du ska känna dig så trygg som möjligt. I din villa eller gård installerar vi också ett kostnadsfritt vattenlarm (värde 350 kronor).

Om vi minskar antalet skador minskar vi också kostnaderna för reparationer – och då får vi i längden lägre priser på försäkringarna. Det vinner vi alla på!

Skylt Här vattensäkrar Länsförsäkringar ett kök

Så går besöket till

Under ett skadeförebyggande hembesök tittar våra skadeexperter igenom din bostads våtrum, brandskydd och inbrottsskydd.
 
Vatteninstallationer i köket
Vår skadeförebyggande expert börjar med att kontrollera att alla vatteninstallationer i köket ser bra ut och gör en fuktmätning. Dessutom kontrolleras att köket är gjort utifrån de bygg- och branschregler som gällde när köket byggdes. Här får du också tips om hur du kan fuktsäkra ditt kök på ett enkelt sätt. Bor du i huset året om installerar vi även ett kostnadsfritt vattenlarm
 
Alla våtrum gås igenom
Skadeförebyggaren går igenom dina våtrum och undersöker att de följer de bygg- och branschregler som gällde när de gjordes iordning. Även här mäts fuktnivån där det finns risk för läckage som runt duschen, badkaret eller golvbrunnen. Här kontrolleras också att ytskiktens svetsar och fogar är täta och rörgenomföringar i golv och väggar är tätade på rätt sätt. Om våtrummet har klinker eller kakel kontrolleras också att tätskiktet är rätt anslutet till golvbrunnen och dörrkarmen.

Andra utrymmen
I tvättstugan, toaletten och rummet där värmeanläggningen finns kontrolleras att alla installationer fungerar och en fuktmätning görs. Om det finns ett vattenburet värmesystem i villan kontrolleras att systemet, expansionskärl och ventiler är täta.

Jordfelsbrytare och brandskydd
Skadeförebyggaren kontrollerar också om elen i huset är jordfelsskyddad. Dessutom kontrolleras brandskyddet i huset och du får tips och råd om hur du kan förbättra det.

Rådgivning och information
Våra skadeförebyggare har massor av bra tips och råd och är uppdaterade på de senaste regelverken, så passa på att ställa frågor om du till exempel planerar renovering av kök eller badrum. Du kan också få bra digitala broschyrer om skadesäkert byggande mailat till dig under besöket. Du hittar broschyrerna och fler bra råd i vår skadeförebyggande guide här på webben. 

Protokoll
Under hembesöket får du ett digitalt protokoll mailat till dig som en PDF. Vill du hellre ha protokollet utskrivet, så skickar vi det till dig ett par dagar efter vårt hembesök.

Våra skadeförebyggare

Profilbild för Robin Bagger

Robin Bagger

Skadeförebyggare
Örnsköldsvik
Profilbild för Åke Häggström

Åke Häggström

Skadeförebyggare
Härnösand
Profilbild för Daniel Lanerud

Daniel Lanerud

Skadeförebyggare
Sundsvall
Profilbild för Algot Lindén

Algot Lindén

Skadeförebyggare
Sundsvall