Länsskydda - rabatt när du skadeförebygger

När du installerar säkerhetsprodukter i din bostad för att förebygga skador ökar du tryggheten i ditt hem för dig och din familj. Dessutom ger vi dig upp till 20 procent rabatt på din boendeförsäkring.

Länsskydda  - rabatt när du skadeförebygger

Så här mycket rabatt på din boendeförsäkring kan du få när du förebygger skador i din bostad:

Säkerhetsprodukt Rabatt
Brand- och inbrottslarm kopplat till larmcentral 10 %
Vattenfelsbrytare 10 %

Kontakta oss