Länsskydda - rabatt när du skadeförebygger

När du installerar säkerhetsprodukter i din bostad för att förebygga skador ökar du tryggheten i ditt hem för dig och din familj. Dessutom ger vi dig upp till 20 procent rabatt på din boendeförsäkring.

Så här mycket rabatt på din boendeförsäkring kan du få när du förebygger skador i din bostad:

Säkerhetsprodukt Rabatt
Brand- och inbrottslarm kopplat till larmcentral 10 %
Vattenfelsbrytare 10 %

Vi står dessutom för en del av kostnaden när du installerar en huvudvattenavstängare.

Kontakta oss