Vår kundbonus

Vår kundbonus gör din vardagsekonomi mer lönsam. Låt oss ta hand om dina banktjänster och försäkringar så belönar vi dig genom vår kundbonus. Ju mer du samlar hos oss, desto högre rabatt får du.

Vår kundbonus

För att få kundbonus gäller detta:

 • Du bor och är mantalsskriven i Västernorrland.
 • Du har ditt permanentboende försäkrat i Länsförsäkringar Västernorrland, organisationsnummer 588000-3842.
 • Det är enbart du som privatkund i Länsförsäkringar Västernorrland som är berättigad till kundbonus.
 • Kundbonusen dras av direkt på varje försäkring vid förnyelse och nyteckning. Kundbonusen gäller för ett försäkringsår i taget, från begynnelsedag till årsförfallodag. Det är boendeförsäkringens årsförfallodag som gäller. Kundbonusen liksom eventuella förändringar i kundbonusnivån slår därför igenom först vid boendeförsäkringens årsförfallodag, även om de förutsättningar som berättigar till kundbonus/förändrad kundbonusnivå har inträffat innan.
 • Du får kundbonus på följande sakförsäkringar i Länsförsäkringar Västernorrland tecknade av dig eller någon annan medlem av ditt hushåll såsom privatperson: Hem-, hem- och bostadsrätts-, villa och villahem- (även för villahemförsäkringen på din lantbruksförsäkring), fritidshus-, personbils-, lätt lastbils-, moped-, motorcykel-, terrängskoter-, husvagns-, husbils-, släpvagns- och privat olycksfallsförsäkring. Som olycksfallsförsäkring menar vi Barnförsäkring, Individuell olycksfallsförsäkring och 60+.

Allt utgår från din boendeförsäkring, därefter kan du bli Bronskund, Silverkund eller Guldkund. Som boendeförsäkring räknas hem-, hem och bostadsrätts-, villa- och villahemförsäkring och som är försäkrad i Länsförsäkringar Västernorrland.

Bronskund

Du har boendeförsäkring och en av dessa tjänster:

 • långsiktigt sparande [1] i Länsförsäkringar Bank
 • aktivt lönekonto [2] i Länsförsäkringar Bank
 • personbilförsäkring [3] hos Länsförsäkringar Västernorrland

Du får:

 • 5 procent rabatt på hushållets privata försäkringar [4]  
 • Kostnadsfri Internetbank

Silverkund

Du har boendeförsäkring och två av dessa tjänster:

 • långsiktigt sparande [1] hos Länsförsäkringar Bank
 • aktivt lönekonto [2] i Länsförsäkringar Bank
 • personbilförsäkring [3] hos Länsförsäkringar Västernorrland

Du får:

 • 10 procent rabatt på hushållets privata försäkringar [4]  
 • Kostnadsfri Internetbank

Guldkund

Du har boendeförsäkring och dessa tre tjänster:

 • långsiktigt sparande [1] hos Länsförsäkringar Bank
 • aktivt lönekonto [2] i Länsförsäkringar Bank
 • personbilförsäkring [3] hos Länsförsäkringar Västernorrland

Du får:

 • 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar [4]  
 • Kostnadsfri årsavgift på Kreditkort VISA
 • Rabatt när du säljer eller värderar din bostad via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling [5]
 • Kostnadsfri internetbank

Övrigt

Rabatten dras direkt på varje försäkring vid förnyelse och nyteckning.

[1] Som långsiktigt sparande menar vi:

 • Ett sparande på minst 500 kronor i månaden i Individuellt Pensionssparande (IPS), Investeringssparkonto (ISK), Fondkonto hos Länsförsäkringar Bank AB, organisationsnummer 516401-9878
  och kapitalförsäkringar hos Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-6627. För att räknas som regelbundet sparande måste överföringar ske från ett konto i Länsförsäkringar Bank AB. 
 • Eller ett samlat sparat kapital på minst 200 000 kronor i alla pensionssparprodukter hos Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-6627 samt Investeringssparkonto (ISK), Fasträntekonto, Fondkonto, Aktiedepå, Länskonto och kapitalförsäkringar hos Länsförsäkringar Bank AB, organisationsnummer 516401-9878.
 • Sparat kapital och månatligt sparande på Lönekonto och Sparkonto hos Länsförsäkringar Bank AB, organisationsnummer 516401-9878, ingår inte i begreppet ”långsiktigt sparande”.

[2] Som lönekonto menar vi aktivt Privatkonto för lön, pension etc., Internetbank samt ett aktivt bankkort hos Länsförsäkringar Bank AB, organisationsnummer 516401-9878.

[3] Som personbilförsäkring menar vi gällande försäkring för privatägd personbil och/eller lätt lastbil hos Länsförsäkringar Västernorrland organisationsnummer 588000-3842.

[4] Gäller ej Liv- och pensionsförsäkringar, Tillfällig utlandsvistelse-, Entusiast- eller Agriaförsäkringar. Rabatten räknas exklusive skatt på trafikförsäkringen.

[5] Kontakta mäklaren på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling på din ort för mer information.